Neidio i'r prif gynnwy

Llwybrau De Powys

O 17 Tachwedd 2020, bydd Ysbyty Nevill Hall (“Nevill Hall”) yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 • Llawfeddygaeth Ddydd - Llawfeddygaeth lle rydych chi'n cael eich gweithred ac yna'ch rhyddhau ar yr un diwrnod
 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - Gwasanaethau fel Ffisiotherapi ac Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT
 • Uned Asesu Meddygol
 • Uned Mân Anafiadau dan Arweiniad Nyrsys 24/7
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol
 • Uned Eiddilwch Gwell ar gyfer gofalu am bobl hŷn
 • 213 o welyau Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant
 • Gwasanaethau Mamolaeth (uned dan arweiniad bydwraig)

O 17 Tachwedd 2020, ni fydd Ysbyty Neuadd Nevill yn darparu:

 • Gwasanaethau Damweiniau ac Achosion Brys
 • Llawfeddygaeth cleifion mewnol sy'n gofyn am aros dros nos
 • Gwasanaethau newyddenedigol, a genedigaethau dan arweiniad ymgynghorydd
 • Gwasanaethau plant mewnol ac uned asesu pediatreg

Bydd y gwasanaethau hyn yn parhau i fod ar gael i drigolion De a Chanolbarth Powys o ysbytai cyfagos gan gynnwys Ysbyty'r Tywysog Siarl (Merthyr Tudful), Ysbyty'r Sir (Henffordd), Ysbyty Cyffredinol Glangwili (Caerfyrddin), Ysbyty Athrofaol y Faenor (Cwmbran), Ysbytai Treforys a Singleton (Abertawe).

Mae mwy o wybodaeth ar gael o:

 • https://pthb.nhs.wales/nevill-hall
 • https://bipab.gig.cymru/dyfodol-clinigol/ysbyty-neuadd-nevill/

 

  Rhannu:
  Cyswllt: