Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd

Pwrpas Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd (FfGP) yw darparu golwg gytbwys ar faterion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chynghori'r Bwrdd Iechyd ar strategaeth a darpariaeth leol. Mae'n gwneud hyn trwy hwyluso ymgysylltiad a thrafodaeth ymhlith yr ystod eang o fuddiannau clinigol ym maes gweithgaredd Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o gyflwyno persbectif gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cydlynol a chytbwys i lywio'r broses o wneud penderfyniadau'r Bwrdd.

Rhannu:
Cyswllt: