Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Mae'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (GCR) yn darparu fforwm i hwyluso ymgysylltiad a thrafodaeth weithredol ymhlith rhanddeiliaid o'r cymunedau a wasanaethir gan y Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o gyrraedd a chyflwyno persbectif rhanddeiliaid cydlynol a chytbwys i lywio penderfyniadau'r Bwrdd Iechyd.

Mae rôl y GCR yn wahanol i rôl y Cyngor Iechyd Cymuned (CIC), sydd â rôl statudol wrth gynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn eu hardaloedd.

Bydd aelodau'r GCR yn cynrychioli'r rhanddeiliaid hynny sydd â diddordeb yn y Bwrdd Iechyd, ac y gallai penderfyniadau'r Bwrdd Iechyd effeithio ar eu rôl a'u gweithgareddau eu hunain. Gall aelodaeth gynnwys partneriaid cymunedol, sefydliadau darparu, grwpiau diddordeb arbennig a grwpiau eraill sy'n gweithredu o fewn Powys. Nid yw'n cwmpasu'r rhanddeiliaid hynny y mae eu diddordebau wedi'u cynrychioli o fewn cylch gwaith Grwpiau Cynghori eraill a sefydlwyd gan y Bwrdd, ee Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd a Fforwm Partneriaeth Leol.

Rhannu:
Cyswllt: