Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol ar 18 Medi 2023

Dechrau:
10:00 - 18/09/2023
Diwedd:
13:00 - 18/09/2023
Math o ddigwyddiad:
Lleoliad:

Disgrifiad

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae'n cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i harsylwi fel arfer.

Fodd bynnag, yng ngoleuni’r cyngor a’r canllawiau presennol mewn perthynas â’r Coronafeirws (COVID-19), mae’r Bwrdd wedi cytuno i gynnal cyfarfodydd rhithwir drwy ddulliau electronig yn hytrach nag mewn lleoliad ffisegol, hyd y gellir rhagweld. Yn anffodus, bydd hyn yn golygu na fydd aelodau'r cyhoedd yn gallu bod yn bresennol yn bersonol. Mae’r Bwrdd wedi gwneud y penderfyniad hwn er budd gorau diogelu’r cyhoedd, ein staff ac aelodau’r Bwrdd.

Mae'r Bwrdd yn cyflymu cynlluniau i alluogi ei gyfarfodydd i fod ar gael i'r cyhoedd trwy ffrydio byw. Yn y cyfamser, os dymunwch arsylwi rhith-gyfarfod o’r bwrdd, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Bwrdd cyn y cyfarfod er mwyn gallu ystyried eich cais yn unigol, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Helen Bushell ( helen.bushell2 @wales.nhs.uk)

i

Rhannu:
Cyswllt: