Neidio i'r prif gynnwy

Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau Rheolwyr Ysbytai

Pwrpas yr is-bwyllgor hwn yw adolygu a monitro sut mae gweithrediad y swyddogaethau dirprwyedig o dan Adran 23 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn cael eu harfer.

Mae'r Pwyllgor hwn yn cyfarfod mewn sesiwn gaeedig. Adroddir adroddiadau cryno o fusnes pwyllgor i'r Pwyllgor Profiad, Ansawdd a Diogelwch.

Rhannu:
Cyswllt: