Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgarwch Corfforol

Mae gweithgarwch corfforol yn cyfrannu at les ac yn hanfodol ar gyfer iechyd da. Gall leihau'r risg o lawer o gyflyrau cronig, fel clefyd coronaidd y galon, strôc, diabetes math 2, canser, gordewdra, problemau iechyd meddwl a chyflyrau cyhyrysgerbydol.

Darganfyddwch fwy:

Rhannu:
Cyswllt: