Neidio i'r prif gynnwy

Ailgychwyn Ein Gwasanaethau

COVID-19 fu'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf y mae'r GIG wedi'i weld.

Bu'n rhaid i ni roi mesurau dros dro ar waith i'ch cadw chi'n ddiogel a chadw ein staff yn ddiogel. Er enghraifft, mae rhai gwasanaethau wyneb yn wyneb wedi cael eu gohirio i leihau'r risg o haint

Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed i gadw mewn cysylltiad â chleifion a rhoi gwasanaethau amgen ar waith. Mae hyn wedi cynnwys gwasanaethau ar-lein, rhithwir a ffôn ychwanegol.

Mae ein timau hefyd yn gweithio'n galed iawn i ail-ddechrau hyd yn oed mwy o wasanaethau. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich amynedd wrth i'r gwaith hwn ddigwydd.

Mae'n hanfodol bod unrhyw wasanaethau a ddarparwn yn cwrdd â'r canllawiau diweddaraf ar bellhau cymdeithasol a hylendid dwylo fel y gallwn leihau lledaeniad COVID-19. Mae hyn yn golygu nad ydym ar hyn o bryd yn gallu cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb mewn grŵp (ee Clybiau Coesau, Ysbytai Dydd) oherwydd yr angen am bellhau cymdeithasol.

Peidiwch â mynychu os oes gennych symptomau COVID-19, ac eithrio pan gytunwyd ar hyn ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth yn darparu eich gofal.

Gwisgwch orchudd wyneb, ond bai bod gennych esgus rhesymol.

Derbyniwch ein hymddiheuriadau bod gwybodaeth am ailgychwyn ein gwasanaethau yn ystod COVID-19 ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd:  https://pthb.nhs.wales/coronavirus/restarting-services/

Rhannu:
Cyswllt: