Neidio i'r prif gynnwy

Ailgychwyn Ein Gwasanaethau

COVID-19 fu'r argyfwng iechyd cyhoeddus mwyaf y mae'r GIG wedi'i weld.

Bu'n rhaid i ni roi mesurau dros dro ar waith i'ch cadw chi'n ddiogel a chadw ein staff yn ddiogel. Er enghraifft, mae rhai gwasanaethau wyneb yn wyneb wedi cael eu gohirio i leihau'r risg o haint

Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed i gadw mewn cysylltiad â chleifion a rhoi gwasanaethau amgen ar waith. Mae hyn wedi cynnwys gwasanaethau ar-lein, rhithwir a ffôn ychwanegol.

Mae ein timau hefyd yn gweithio'n galed iawn i ail-ddechrau hyd yn oed mwy o wasanaethau. Rydym yn ddiolchgar iawn am eich amynedd wrth i'r gwaith hwn ddigwydd.

Mae'n hanfodol bod unrhyw wasanaethau a ddarparwn yn cwrdd â'r canllawiau diweddaraf ar bellhau cymdeithasol a hylendid dwylo fel y gallwn leihau lledaeniad COVID-19. Mae hyn yn golygu nad ydym ar hyn o bryd yn gallu cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb mewn grŵp (ee Clybiau Coesau, Ysbytai Dydd) oherwydd yr angen am bellhau cymdeithasol.

Peidiwch â mynychu os oes gennych symptomau COVID-19, ac eithrio pan gytunwyd ar hyn ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth yn darparu eich gofal.

Gwisgwch orchudd wyneb, ond bai bod gennych esgus rhesymol.

Rhannu:
Cyswllt: