Neidio i'r prif gynnwy

Imiwnedd Difrifol

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' 25 Gorffennaf 2022

Mae pobl sydd â system imiwn sydd wedi'i gwanhau'n ddifrifol yn gymwys i gael cwrs sylfaenol o frechlyn COVID ac atgyfnerthiad. Os oes gennych system imiwnedd wan iawn byddwch hefyd yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn yr hydref .

Imiwnedd Difrifol

Yn seiliedig ar ganllawiau cenedlaethol diweddaraf y DU a nodir yn y "Llyfr Gwyrdd" ( COVID-19: y llyfr gwyrdd, pennod 14a - GOV.UK ( www.gov.uk ) ) roedd yr unigolion 16+ oed a ganlyn â gwrthimiwnedd difrifol yn gymwys ar gyfer atgyfnerthu gwanwyn:

 • Imiwneiddiad o ganlyniad i afiechyd neu driniaeth, gan gynnwys cleifion sy'n cael cemotherapi sy'n arwain at imiwnedd, cleifion sy'n cael radiotherapi radical, derbynwyr trawsblaniad organau solet, derbynwyr trawsblaniad mêr esgyrn neu fôn-gelloedd, haint HIV ar bob cam, myeloma lluosog neu anhwylderau genetig sy'n effeithio ar y system imiwnedd (e.e. IRAK-4, NEMO, anhwylder ategu, SCID).
 • Unigolion sy'n derbyn therapi biolegol gwrthimiwnedd neu imiwnofodiwleiddio gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gwrth-TNF, alemtuzumab, ofatumumab, rituximab, cleifion sy'n derbyn atalyddion kinase protein neu atalyddion PARP, ac unigolion sy'n cael eu trin ag asiantau arbed steroid fel cyclophosphamide a mycophenolate mofetil.
 • Unigolion sy'n cael eu trin neu'n debygol o gael eu trin â steroidau systemig am fwy na mis ar ddogn sy'n cyfateb i prednisolone ar 20mg neu fwy y dydd i oedolion.
 • Unrhyw un sydd â hanes o falaenedd haematolegol, gan gynnwys lewcemia, lymffoma, a myeloma.
 • Y rhai sydd angen triniaeth gwrthimiwnedd hirdymor ar gyfer cyflyrau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, lupus erythematosus systemig, arthritis gwynegol, clefyd llidiol y coluddyn, scleroderma a soriasis.

Mae'r "Llyfr Gwyrdd" hefyd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am gymhwysedd pobl 12-15 oed sydd ag imiwnedd.

  Gwybodaeth bellach

  Rhannu:
  Cyswllt: