Neidio i'r prif gynnwy

Eich adborth am frechu COVID-19 ym Mhowys

Rydym wedi ymrwymo i barhau i wella ein rhaglen frechu COVID-19 ym Mhowys.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod i rannu adborth am eich profiad. Y bwriad yw casglu eich meddyliau a'ch profiadau. Peidiwch â chynnwys data adnabyddadwy personol yn eich adborth.

Os hoffech chi gyflwyno canmoliaeth, pryder neu gŵyn ffurfiol yna ewch i'n tudalen adborth a chwynion .

Gallwch ddarganfod sut rydym yn prosesu ac yn storio'ch data yn adran Preifatrwydd ein gwefan.

Trwy lenwi a chyflwyno'r ffurflen hon rydych chi'n rhoi caniatâd i'r wybodaeth rydych chi wedi'i darparu cael ei rhannu trwy e-bost y GIG gyda'n tîm ymgysylltu a chyfathrebu, iddi gael ei chyhoeddi'n ddienw yn ein hadroddiadau a'n cyhoeddiadau ac ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Rhannu:
Cyswllt: