Neidio i'r prif gynnwy

Pàs COVID

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' 12 Gorffennaf 2022

Mae Pàs COVID-19 cenedlaethol ar waith sy'n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael brechlyn COVID-19 wrth deithio dramor.

Ewch i wefan Pàs COVID i gael mynediad at eich Pàs COVID (defnyddiwch y wefan, gan fod yr ap ar gael dim ond os ydych wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr).

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin i ddarganfod mwy.

Peidiwch â chysylltu â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys na’ch meddygfa ynglŷn â’r Pàs COVID ar gyfer teithio rhyngwladol ac eithrio o dan yr amgylchiadau a amlinellir isod.


Pàs COVID ar gyfer Teithio Rhyngwladol

Mae’n ddrwg gennym ond nid yw cyngor teithio rhyngwladol yn wasanaeth GIG sydd ar gael gan fyrddau iechyd lleol neu bractisau meddygon teulu. Ein rôl yw darparu brechiad COVID-19 i gadw cleifion a chymunedau yn ddiogel.

Gallwn ddiweddaru eich cofnod brechu os nad yw gwybodaeth am frechiadau sydd wedi digwydd ym Mhowys yn ymddangos ar eich Pàs COVID (ond arhoswch hyd at bum diwrnod i frechiadau ymddangos ar eich Pàs COVID).

Gallwn ddiweddaru eich cofnod brechu os nad yw gwybodaeth am frechiadau sydd wedi digwydd y tu allan i Bowys (gan gynnwys tramor) yn dangos ar eich Pàs COVID.

Mae rhagor o gwestiynau am ddefnyddio’r Pàs COVID ar gyfer teithio rhyngwladol ar gael o wefan Llywodraeth Cymru .

Daw’r wybodaeth yn y dudalen hon o wefan Llywodraeth Cymru ac o wefan GIG Lloegr ar 25 Gorffennaf 2022.

Rhannu:
Cyswllt: