Neidio i'r prif gynnwy

Ydych chi wedi cofrestru gyda meddyg teulu y tu allan i Powys?

Bydd eich gwahoddiad am COVID-19 fel arfer yn dod o'r sir lle rydych chi wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu. Y prif eithriad yw gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen a fydd yn cael cynnig brechiad COVID-19 a fydd yn cael cynnig brechiad trwy eu cyflogwr yn seiliedig ar ble maen nhw'n gweithio.

 


Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn trefnu brechiad ar gyfer pobl sydd wedi cofrestru gyda'r 16 meddygfa yn Powys *, a gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen cymwys sy'n gweithio yn y sir.

Mae gwybodaeth am ein rhaglen frechu COVID-29 ar gael o'n tudalennau gwe pwrpasol .

Os ydych wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu mewn sir gyfagos yna gallwch ddarganfod mwy gan y bwrdd iechyd perthnasol (Cymru) neu'r grŵp comisiynu clinigol (Lloegr):

 

 

Arhoswch i gysylltu â chi i gael eich gwahodd am eich brechiad

Mae llythyrau gwahoddiad yn cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd yn seiliedig ar y rhestr flaenoriaeth genedlaethol, gan ddechrau gyda gwahoddiadau i bobl 80 oed a hŷn.

Dylai pawb 80 oed a hŷn (tua 10,000 o bobl) sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu Powys dderbyn eu llythyr gwahoddiad erbyn 22 Ionawr.

Peidiwch â chysylltu â'ch meddyg teulu, fferyllfa, bwrdd iechyd, ysbyty neu awdurdod lleol ynghylch apwyntiad, ac eithrio mewn ymateb i wahoddiad personol.

 

* Mae gan Ymarfer Grŵp Crickhowell feddygfa gangen yn Gilwern; mae cleifion wedi'u cofrestru ag Ymarfer Grŵp Crickhowell sy'n rhan o'r rhaglen frechu PTHB. Mae gan Ymarfer Grŵp Ystradgynlais feddygfa gangen yn Ystalyfera; mae cleifion wedi'u cofrestru ag Ymarfer Grŵp Ystradgynlais sy'n rhan o'r rhaglen frechu PTHB.

Rhannu:
Cyswllt: