Neidio i'r prif gynnwy

Nid oes gennyf symptomau

Nid oes gan oddeutu 1 o bob 3 o bobl â coronafirws symptomau ond gallant ddal i heintio eraill.

Gallwch gael pecynnau profi rheolaidd os nad oes modd i chi weithio gartref (gan gynnwys gwirfoddolwyr) ac os nad ydych yn rhan o gynllun profi rheolaidd drwy eich cyflogwr. Gallwch gael pecynnau profi ar gyfer chi eich hun a’ch aelwyd.

Dyfeisiau Llif Ochrol drwy'r post

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Gall pobl archebu prawf yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Dyfeisiau Llif Ochrol: Pwyntiau Casglu

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mannau casglu ar waith yn Aberhonddu a'r Drenewydd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Profion llif unffordd COVID-19 ar gyfer pobl heb symptomau | LLYW.CYMRU

Rhannu:
Cyswllt: