Neidio i'r prif gynnwy

Nid oes gennyf symptomau

Nid oes gan oddeutu 1 o bob 3 o bobl â coronafirws symptomau ond gallant ddal i heintio eraill.

Canolfan profi cyflym COVID-19 i bobl heb symptomau yn y Drenewydd yn ystod mis Gorffennaf

Mae gwasanaeth profi cyflym i bobl heb symptomau COVID-19 yn dychwelyd i'r Drenewydd tan ddiwedd mis Gorffennaf.

Gall pobl sy'n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal y Drenewydd alw heibio i Ganolfan Ddydd Stryd y Parc yn y Drenewydd rhwng 11.30yb a 5.30yp, saith diwrnod yr wythnos am brawf am ddim.

Mae mwy o wybodaeth: Galwad frys i bobl ddod ymlaen am brofion COVID yn y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos

 

Dyfeisiau Llif Ochrol

Gallwch gael pecynnau profi rheolaidd os nad oes modd i chi weithio gartref (gan gynnwys gwirfoddolwyr) ac os nad ydych yn rhan o gynllun profi rheolaidd drwy eich cyflogwr. Gallwch gael pecynnau profi ar gyfer chi eich hun a’ch aelwyd.

Dyfeisiau Llif Ochrol drwy'r post

Bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Gall pobl archebu prawf yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Dyfeisiau Llif Ochrol: Pwyntiau Casglu

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi mannau casglu ar waith yn Aberhonddu a'r Drenewydd.

Gellir casglu Dyfeisiau Llif Ochrol o'r fferyllfeydd canlynol ar draws y sir:

 • Well Pharmacy, 7 The Bulwark, Aberhonddu, Powys, LD3 7LB

 • Boots, Bethel Square, Aberhonddu, Powys, LD3 7JP

 • Boots, 11 High Street, Llanfair ym Muallt, Powys LD2 3DN

 • Boots, Victoria House, Station Crescent, Llandrindod, Powys, LD1 5BB

 • Boots, 20-21 High Street, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NU

 • Boots, 16-17 Broad Street, Y Trallwng, Powys, SY21 7SD

 • Boots, Beaufort Street, Crughywel, Powys, NP8 1AD

 • Boots, 5 Wylcwm Place, Tref y Clawdd, Powys, LD7 1AE

 • Davies Chemists Limited, 43 Gyrnosfa, Gurnos, Cwmtwrch Isaf, Abertawe, SA9 1DR

 • JG & RJ Davies Chemists, The Pharmacy, 8 Commercial Street, Ystradgynlais, Abertawe, SA9 1HD

 • Lakeside Pharmacy, Princes Avenue, Llandrindod, Powys, LD1 5HU

 • Presteigne Pharmacy, 2 High Street, Llanandras, Powys, LD8 2BA

 • E W Richards Ltd, 30 Heol Eglwys, Ystradgynlais, Swansea, SA9 1EY

 • Llanidloes Pharmacy, 51 Long Bridge Street, Llanidloes, Powys, SY18 6EF

 • Rowlands Pharmacy, 8 Pentrehedyn Street, Machynlleth, Powys, SY20 8DN

 • Rowlands Pharmacy, London House, West Street, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5AB

 • Rowlands Pharmacy, 20 Church Street, Y Trallwng, SY21 7DP

 • Lloydspharmacy, 27 Park Street, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EF

 • P G J Davies Health Centre, Ffos Road, Llanwrtyd, Powys, LD5 4RG

 • Primrose Pharmacy, Garth House, High Street, Talgarth, Powys, LD3 0PF

 • RM Jones (Chemist) Ltd, 7-8 High Town, Y Gelli Gandryll, Hereford, HR3 5AE

 • Danby`s Pharmacy, Council House, High Street, Llanfyllin, SY22 5AA

 • Morrisons Pharmacy, Pool Road, Y Drenewydd, SY16 3AH

Gellir casglu Dyfeisiau Llif Ochrol hefyd o naw llyfrgell yn y sir:

 • Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Antur Gwy, Park Road, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BA
 • Llyfrgell y Gelli Gandryll, Oxford Road, Y Gelli Gandryll, HR3 5BT
 • Llyfrgell Crughywel, Silver Street, Crughywel. NP8 1BJ
 • Llyfrgell Trefyclo, Canolfan Gymunedol Trefyclo, Bowling Green Lane, Trefyclo LD7 1DR (o 9 Mehefin)
 • Llyfrgell Llandrindod, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • Llyfrgell Ystradgynlais, Temperance Lane, Ystradgynlais, SA9 1JJ
 • Llyfrgell Llanidloes, 5 Great Oak Street, Llanidloes SY18 6BN
 • Llyfrgell Machynlleth, Stryd Maengwyn, Machynlleth, SY20 8DY (o 8 Mehefin)
 • Llyfrgell y Trallwng, Y Lanfa, Y Glanfa, Glanfa'r Gamlas, y Trallwng
  SY21 7AQ

Chwiliwch ble i gael pecynnau profion llif unffordd cyflym yn lleol yma: https://maps.test-and-trace.nhs.uk

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Profion llif unffordd COVID-19 ar gyfer pobl heb symptomau | LLYW.CYMRU

Rhannu:
Cyswllt: