Neidio i'r prif gynnwy

Nid oes gennyf symptomau

Diweddarwydd Diwethaf: 13 Ionawr 2022

Nid oes gan oddeutu 1 o bob 3 o bobl â coronafirws symptomau ond gallant ddal i heintio eraill.

Dyfeisiau Llif Ochrol

Os ydych chi dros 11 oed, dylech gymryd Profion Llif Unffordd (LFT) yn rheolaidd a rhoi gwybod am y canlyniadau. Mae profion LFT ar gael i bawb am ddim.

Ar gyfer pobl heb symptomau COVID-19 y mae profion llif unffordd. Os oes gennych chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR.

Yn ogystal â phrofi’n rheolaidd, dylech hefyd gymryd prawf LFT:

 • os ydych yn mynd i fod mewn sefyllfa risg uwch, gan gynnwys treulio amser mewn mannau prysur neu dan do
 • cyn i chi ymweld â phobl sydd â risg uwch o salwch difrifol o COVID-19
 • os ydych yn teithio i rannau eraill o Gymru neu’r DU
 • os ydych wedi’ch adnabod fel cyswllt agos i rywun sydd wedi cael prawf positif.

Dyfeisiau Llif Ochrol drwy'r post

Bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Gall pobl archebu prawf yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Dyfeisiau Llif Ochrol: Pwyntiau Casglu

Gellir casglu Dyfeisiau Llif Ochrol o'r fferyllfeydd canlynol ar draws y sir:

 • Well Pharmacy, 7 The Bulwark, Aberhonddu, Powys, LD3 7LB
 • Boots, Bethel Square, Aberhonddu, Powys, LD3 7JP
 • Boots, 11 High Street, Llanfair ym Muallt, Powys LD2 3DN
 • Boots, Victoria House, Station Crescent, Llandrindod, Powys, LD1 5BB
 • Boots, 20-21 High Street, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NU
 • Boots, 16-17 Broad Street, Y Trallwng, Powys, SY21 7SD
 • Boots, Beaufort Street, Crughywel, Powys, NP8 1AD
 • Boots, 5 Wylcwm Place, Tref y Clawdd, Powys, LD7 1AE
 • Davies Chemists Limited, 43 Gyrnosfa, Gurnos, Cwmtwrch Isaf, Abertawe, SA9 1DR
 • JG & RJ Davies Chemists, The Pharmacy, 8 Commercial Street, Ystradgynlais, Abertawe, SA9 1HD
 • Lakeside Pharmacy, Princes Avenue, Llandrindod, Powys, LD1 5HU
 • Presteigne Pharmacy, 2 High Street, Llanandras, Powys, LD8 2BA
 • E W Richards Ltd, 30 Heol Eglwys, Ystradgynlais, Swansea, SA9 1EY
 • Llanidloes Pharmacy, 51 Long Bridge Street, Llanidloes, Powys, SY18 6EF
 • Rowlands Pharmacy, 8 Pentrehedyn Street, Machynlleth, Powys, SY20 8DN
 • Rowlands Pharmacy, London House, West Street, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5AB
 • Rowlands Pharmacy, 20 Church Street, Y Trallwng, SY21 7DP
 • Lloydspharmacy, 27 Park Street, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EF
 • P G J Davies Health Centre, Ffos Road, Llanwrtyd, Powys, LD5 4RG
 • Primrose Pharmacy, Garth House, High Street, Talgarth, Powys, LD3 0PF
 • RM Jones (Chemist) Ltd, 7-8 High Town, Y Gelli Gandryll, Hereford, HR3 5AE
 • Danby`s Pharmacy, Council House, High Street, Llanfyllin, SY22 5AA
 • Morrisons Pharmacy, Pool Road, Y Drenewydd, SY16 3AH

Gellir casglu Dyfeisiau Llif Ochrol hefyd o naw llyfrgell yn y sir:

 • Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Antur Gwy, Park Road, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3BA
 • Llyfrgell y Gelli Gandryll, Oxford Road, Y Gelli Gandryll, HR3 5BT
 • Llyfrgell Crughywel, Silver Street, Crughywel. NP8 1BJ
 • Llyfrgell Trefyclo, Canolfan Gymunedol Trefyclo, Bowling Green Lane, Trefyclo LD7 1DR
 • Llyfrgell Llandrindod, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA
 • Llyfrgell Ystradgynlais, Temperance Lane, Ystradgynlais, SA9 1JJ
 • Llyfrgell Llanidloes, 5 Great Oak Street, Llanidloes SY18 6BN
 • Llyfrgell Machynlleth, Stryd Maengwyn, Machynlleth, SY20 8DY
 • Llyfrgell y Trallwng, Y Lanfa, Y Glanfa, Glanfa'r Gamlas, y Trallwng SY21 7AQ
 • Llyfrgell Aberhonddu, Y Gaer, Glamorgan Street, Brecon, Powys, LD3 7DW
 • Llanbadarn Fynydd Village Hall shop, Llanbadarn Fynydd, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6YA
 • Llyfrgell Llanfair Caereinion, The Institute, Bridge Street, Llanfair Caereinion, Powys, SY21 0RY
 • Llyfrgell Llanfyllin, High Street, Llanfyllin, Powys, SY22 5DB
 • Llyfrgell Y Drenewydd, Park Lane, Newtown, Powys, SY16 1EJ
 • Llyfrgell Llanandras, The Old Market Hall, Broad Street, Presteigne, Powys, LD8 2AD
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy, West Street, Rhayader, Powys, LD6 5AB
 • Llyfrgell Talgarth, Talgarth, Brecon, Powys, LD3 0DQ

Gellir casglu Dyfeisiau Llif Ochrol o Ganolfannau Hamdden Rhyddid ym Mhowys o ddydd Gwener 21 Ionawr:

 • Aberhonddu
 • Bro Ddyfi, Machynlleth
 • Llanfair-ym-Muallt
 • Llanfair Caereinon
 • Dwyrain Maesyfed, Llanandras
 • Fflach, Y Trallwng
 • Llandrindod Wells
 • Llanfyllin
 • Llanidloes
 • Maldwyn, Y Drenewydd
 • Rhaeadr Gwy
 • Ystradgynlais

Chwiliwch ble i gael pecynnau profion llif unffordd cyflym yn lleol yma: https://maps.test-and-trace.nhs.uk

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Profion llif unffordd COVID-19 ar gyfer pobl heb symptomau | LLYW.CYMRU

Rhannu:
Cyswllt: