Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Rheoli Poen a Blinder Preswyl

Beth yw'r Rhaglen Poen a Blinder Preswyl?

Mae'r Rhaglen Rheoli Poen a Blinder Preswyl yn helpu pobl sydd â phroblem poen neu flinder tymor hir i reoli eu symptomau fel y gallant gyflawni'r hyn y maent am ei wneud mewn bywyd er gwaethaf y cyflwr. Mae gan bobl eu hamodau sylfaenol o hyd ar ddiwedd eu hamser ar y rhaglen ond mae'r cyflwr yn effeithio llai ar eu bywyd gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio ar ddychwelyd i'r gwaith, neu aros ynddo, a threulio amser o ansawdd gyda'u teulu.

Mae cyfranogwyr yn treulio pythefnos yn cymryd rhan mewn rhaglen ddwys sy'n edrych ar helpu pobl i fod yn fwy egnïol yn gorfforol, yn fwy hyderus yn eu gallu i fyw'r bywyd maen nhw eisiau ei wneud a theimlo'n fwy cadarnhaol am y dyfodol.

Mae'r rhaglen breswyl yn addas ar gyfer pobl ag ystod eang o amodau gan gynnwys; ffibromyalgia, syndrom blinder cronig, enseffalopathi myalgig, syndrom blinder ôl-firaol (gan gynnwys syndrom ôl-covid), syndrom poen rhanbarthol cymhleth a syndrom poen myofacial. Mae'r rhaglen yn ymgorffori therapi ymddygiad gwybyddol (CBT), therapi derbyn ac ymrwymo, ymarfer corff wedi'i raddio, rheoli gweithgaredd ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Er mwyn mynychu'r rhaglen mae'n rhaid eich bod wedi cael ymgynghoriad gydag aelod clinigol o'r Gwasanaeth Rheoli Poen a Blinder a mynychu rhai o'n cyrsiau byr yn gyntaf.

Rhannu:
Cyswllt: