Neidio i'r prif gynnwy

Sut i ymdopi â blinder ôl-feirysol ar ôl COVID-19

Cynhyrchwyd y canllawiau hyn gan y Fforwm Gofal Critigol, Adran Arbenigol Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol – Trawma ac Iechyd Cyhyrysgerbydol mewn partneriaeth gyda’r Yorkshire Fatigue Clinic.
Fe’i cyhoeddir gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a’i gymeradwyo gan y Gymdeithas Gofal Dwys.

Blinder ôl-feirysol yw pan gewch gyfnod estynedig o deimlo’n wael a blinder ar ôl haint feirysol.

Mae blinder yn rhan arferol o ymateb y corff i ymladd haint feirysol tebyg i COVID-19. Mae blinder yn debygol o barhau am beth amser ar ôl i’r haint glirio. Gall wneud i chi gysgu mwy, teimlo’n simsan ar eich traed, ei gwneud yn anodd sefyll am gyfnodau hir, yn ogystal ag effeithio ar eich gallu i ganolbwyntio a’ch cof.

 

 

Dadlwythwch PDF i'w weld a'i argraffu yn Saesneg a Chymraeg

Blinder ôl-firaol - Cyngor ymarferol i bobl sydd wedi gwella gartref - SAESNEG

Blinder ôl-firaol - Cyngor ymarferol i bobl sydd wedi gwella gartref - CYMRAEG

Rhannu:
Cyswllt: