Neidio i'r prif gynnwy

Arwyr Profi COVID-19: Hwb Profi

Mae ein Hwb Profi wedi chwarae rhan hanfodol yn ymateb y sir i'r pandemig COVID-19.

Mae'r Gweinyddwr Profi Daniel Tomkins yn esbonio sut mae ef a'i gydweithwyr yn helpu i Ddiogelu Powys:

"Ymunais â Gwasanaeth Profi Powys COVID-19 fel Gweinyddwr Profi Cymunedol ym mis Gorffennaf 2020, ar ôl cael profiad blaenorol yn yr un rôl mewn bwrdd iechyd arall. Yn ystod y misoedd cychwynnol, buom yn gweithio rhwng Ysbyty Bronllys ac ar Faes Sioe Brenhinol Cymru, ochr yn ochr â'r milwrol. Yn yr hydref, dechreuon ni weld brigiadau aml mewn amrywiol weithleoedd. Felly, roedd yn rhaid i ni fod yn barod ar gyfer profion torfol cyn pen 24 awr ar ôl cael ein hysgogi.

"Cododd achosion o COVID-19 ledled Cymru yn ystod yr Hydref ac i'r Gaeaf. Roedd hyn yn golygu bod y gofynion ar ein gwasanaeth hefyd wedi tyfu. Fe wnaethom gyflogi dau weinyddwr ychwanegol i gynyddu ein gallu, gan roi'r cyfle i mi fod yn fentor yn y Mae eu presenoldeb wedi caniatáu i'r gwasanaeth profi fod yn fwy rhagweithiol yn ein gweithrediadau o ddydd i ddydd, tra bod ganddo'r gallu i drin y llwyth gwaith ychwanegol y mae achosion yn ei achosi Rhyngom, mae ystod amrywiol o sgiliau a phrofiadau sy'n caniatáu ar gyfer sain effeithiol. - byrddio o fewn y canolbwynt. ”

Gydag achosion COVID-19 yn isel yn y sir ar hyn o bryd, mae profion yn parhau i fod yn hanfodol bwysig i bawb.

Mae profion ar gael yn Powys ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 clasurol , ar gyfer pobl sydd â set ehangach o symptomau , a hefyd ar gyfer pobl heb unrhyw symptomau . Mae cael ein profi yn ein helpu i nodi heintiau, atal y lledaeniad, a Cadw Powys yn Ddiogel.

Darganfyddwch fwy o dudalennau profi ein gwefan yn https://biap.gig.cymru/yma/pod

Rhannu:
Cyswllt: