Neidio i'r prif gynnwy

Brechlynnau rhag COVID-19 i gysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn. Os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn dod i gysylltiad ag oedolyn â system imiwnedd gwan (gov.uk) ar eich aelwyd, llenwch y ffurflen hunanatgyfeirio hon ar wefan y GIG.

Mae oedolion â system imiwnedd gwan yn fwy tebygol o gael canlyniadau gwael o ganlyniad i ddal COVID-19. Bydd brechu cysylltiadau aelwydydd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Ar hyn o bryd, nid yw'r JCVI yn cynghori brechu cysylltiadau aelwydydd plant â system imiwnedd gwan, na phlant sy'n gysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan.

Rhannu:
Cyswllt: