Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Mae yna amrywiaeth eang o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Gallwch ddarllen am rai enghreifftiau isod:

Ymgysylltu ac Ymgynghori Cyfredol y GIG

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.

Archif o Ymgysylltu ac Ymgynghori y GIG

Gwybodaeth am brosesau ymgysylltu ac ymgynghori sydd wedi dod i ben.

Dweud Eich Dweud Powys

Croeso i'r porth ymgynghori ac ymgysylltu ar gyfer Powys, sy'n dwyn ynghyd partneriaid o lywodraeth leol, y GIG, a'r sector gwirfoddol. Yma gallwch chi ddweud eich dweud am yr amrywiol wasanaethau rydyn ni'n eu darparu ledled y rhanbarth.

Cyfleoedd Ymchwil

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil a datblygu.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy wirfoddoli.

Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy Gydbwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru.

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am ymgynghori gan Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys

Gwybodaeth am ymgynghori ac ymgysylltu gan Gyngor Sir Powys

Ymgynghoriadau Archif

Archifo gwybodaeth ymgynghori o'n gwefan etifeddiaeth.

Newyddion Ymgysylltu Diweddaraf

26/09/23
Ail gam Ymgysylltu â Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i'w gynnal o mis Hydref

Dweud eich dweud rhwng 9 Hydref a 5 Tachwedd 2023

21/09/23
Adolygiad Gwasanaeth GCTMB - Briffio 10

Diweddariad diweddaraf gan EASC ar yr adolygiad ambiwlans awyr.

15/09/23
Ymgysylltiad 8 wythnos ar Ddarparu Gwasanaethau Uned Mân Anafiadau yng Ngwent

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau mân anafiadau yn y Fenni?

Mae ymgysylltu ar ddarpariaeth gwasanaethau mân anafiadau ledled Gwent yn y dyfodol yn mynd rhagddo tan 3 Tachwedd 2023.

11/08/23
Diweddariad ar ddatblygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (8 Awst 2023)

Diweddariad diweddaraf gan EASC ar yr adolygiad ambiwlans awyr.

Rhannu:
Cyswllt: