Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Mae yna amrywiaeth eang o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Gallwch ddarllen am rai enghreifftiau isod:

Ymgysylltu ac Ymgynghori Cyfredol y GIG

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.

Archif o Ymgysylltu ac Ymgynghori y GIG

Gwybodaeth am brosesau ymgysylltu ac ymgynghori sydd wedi dod i ben.

Dweud Eich Dweud Powys

Croeso i'r porth ymgynghori ac ymgysylltu ar gyfer Powys, sy'n dwyn ynghyd partneriaid o lywodraeth leol, y GIG, a'r sector gwirfoddol. Yma gallwch chi ddweud eich dweud am yr amrywiol wasanaethau rydyn ni'n eu darparu ledled y rhanbarth.

Cyfleoedd Ymchwil

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil a datblygu.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy wirfoddoli.

Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy Gydbwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru.

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am ymgynghori gan Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys

Gwybodaeth am ymgynghori ac ymgysylltu gan Gyngor Sir Powys

Ymgynghoriadau Archif

Archifo gwybodaeth ymgynghori o'n gwefan etifeddiaeth.

Newyddion Ymgysylltu Diweddaraf

26/01/23
Diweddariad ar ddatblygu Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (26 Ionawr 2023)
Llun o gar a hofrennydd ambiwlans awyr Cymru
Llun o gar a hofrennydd ambiwlans awyr Cymru

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys GIG Cymru wedi cyhoeddi pumed papur briffio ar gyfer rhanddeiliaid ar ddatblygu gwasanaethau Ambiwlans Awyr,

18/01/23
Gofyn am eich barn ar gais gan Bractis Grŵp Crucywel i gau Meddygfa Cangen Belmont yng Ngilwern: Digwyddiad Ar-lein a Digwyddiad Galw Heibio

Ymunwch â'n digwyddiadau ar 30 Ionawr a 14 Chwefror.

10/01/23
Gofyn am eich barn ar gais gan Bractis Grŵp Crucywel i gau Meddygfa Cangen Belmont yng Ngilwern

Dweud eich dweud erbyn 6 Mawrth 2023 ar ein wefan ymgysylltu .

06/01/23
Diweddariad ar ddatblygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (6 Ionawr 2023)

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys GIG Cymru wedi cyhoeddi trydydd papur briffio ar gyfer rhanddeiliaid ar ddatblygu gwasanaethau Ambiwlans Awyr,

Rhannu:
Cyswllt: