Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Mae yna amrywiaeth eang o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Gallwch ddarllen am rai enghreifftiau isod:

Ymgysylltu ac Ymgynghori Cyfredol y GIG

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.

Archif o Ymgysylltu ac Ymgynghori y GIG

Gwybodaeth am brosesau ymgysylltu ac ymgynghori sydd wedi dod i ben.

Dweud Eich Dweud Powys

Croeso i'r porth ymgynghori ac ymgysylltu ar gyfer Powys, sy'n dwyn ynghyd partneriaid o lywodraeth leol, y GIG, a'r sector gwirfoddol. Yma gallwch chi ddweud eich dweud am yr amrywiol wasanaethau rydyn ni'n eu darparu ledled y rhanbarth.

Cyfleoedd Ymchwil

Gwybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil a datblygu.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy wirfoddoli.

Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru

Gwybodaeth am gymryd rhan trwy Gydbwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru.

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am ymgynghori gan Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys

Gwybodaeth am ymgynghori ac ymgysylltu gan Gyngor Sir Powys

Ymgynghoriadau Archif

Archifo gwybodaeth ymgynghori o'n gwefan etifeddiaeth.

Newyddion Ymgysylltu Diweddaraf

01/02/24
Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror

Cynhelir trydydd cam ymgysylltu a therfynol Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS), am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach, rhwng 01 a 29 Chwefror 2024.

16/01/24
Adolygiad Gwasanaeth EMRTS Diweddariad Ionawr 2024
Ambiwlans awyr a pheilot
Ambiwlans awyr a pheilot

Darllenwch y llythyr hwn i ddarganfod mwy.

05/01/24
BIAP yn croesawu datblygiadau mewn Rhaglen Trawsnewid Ysbytai yn Amwythig a Telford
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford

Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo.

28/12/23
Adolygiad Gwasanaeth GCTMB Diweddariad 22 Rhagfyr 2023
dyn a hofrennydd
dyn a hofrennydd

Darllenwch y diweddariad EMRTS diweddaraf

Rhannu:
Cyswllt: