Neidio i'r prif gynnwy

Ysbytai Cyfagos

Mae Powys yn ardal denau iawn ei phoblogaeth, sy'n golygu nad yw'n bosibl darparu ysbytai acíwt diogel yn y sir. Mae ein preswylwyr yn defnyddio gwasanaethau ysbyty cyfagos yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r grid isod yn darparu dolenni i'r prif ysbytai cyfagos a ddefnyddir gan drigolion Powys.

 

 

 

Mae gwybodaeth am wasanaethau ysbytai eraill yng Nghymru ar gael ar wefan GIG 111 Cymru.

Mae gwybodaeth am wasanaethau ysbytai eraill yn Lloegr ar gael ar wefan GIG Lloegr ar http://www.nhs.uk

Rhannu:
Cyswllt: