Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau

Mae'r rhan hon o'n gwefan yn darparu gwybodaeth am y gwasanaethau a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Os ydych chi'n chwilio am wasanaethau a ddarperir i bobl Powys gan fyrddau iechyd cyfagos (yng Nghymru) ac Ymddiriedolaethau'r GIG (yn Lloegr) ewch i'n tudalen Ysbytai Cymdogol .

Gwasanaethau Cymunedol Oedolion a Phobl Hŷn
Gwybodaeth am wasanaethau cymunedol i oedolion a phobl hŷn ym Mhowys.
Menyw yn rhoi llaw ar fraich dyn yn cynnig cefnogaeth
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion a Phobl Hŷn
Gwybodaeth am wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phobl hŷn.
Gwasanaethau a Chefnogaeth Gofalwyr

Gwybodaeth am wasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr.

Gwasanaethau Cymunedol Plant

Gwybodaeth am Wasanaethau i Blant a Phobl Ifanc.

Gwasanaethau Ysbyty ym Mhowys

Gwybodaeth am Gwasanaethau Ysbyty ym Mhowys

Gwasanaethau Anableddau Dysgu a Niwroamrywiaeth

Gwybodaeth am Wasanaethau Anableddau Dysgu ym Mhowys.

Rheoli Meddyginiaethau

Gwybodaeth am Reoli Meddyginiaethau ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwasanaethau Eraill

Gwybodaeth am Wasanaethau Eraill, gan gynnwys sut rydym yn comisiynu gwasanaethau i chi.

Cadw'n Iach Tra Byddwch yn Aros

Gwybodaeth a chyngor i gleifion ar restr aros

Gwasanaeth Byw'n Dda Powys

Gwybodaeth am Wasanaeth Byw'n Dda Powys

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

Gwybodaeth am Wasanaethau Gofal Sylfaenol ym Mhowys.

Ymchwil a datblygiad

Gwybodaeth am Ymchwil a Datblygu ym Mhowys.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth am Wasanaethau Cymdeithasol ym Mhowys.

Gwasanaethau Trafnidiaeth

Gwybodaeth am Wasanaethau Trafnidiaeth i gleifion ym Mhowys.

Gwasanaethau Gofal Brys
Gwybodaeth am sut i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a thriniaeth iechyd frys.
Gwasanaethau Rhithiol ac Ar-lein

Mae'r rhan hon o'n gwefan yn darparu gwybodaeth am wasanaethau rhithwir ac ar-lein.

Gwasanaethau Gwirfoddol

Gwybodaeth am Wasanaethau Gwirfoddol ym Mhowys.

Gwasanaethau Menywod a Gwasanaethau Mamolaeth

Gwybodaeth am Wasanaethau Menywod a Gwasanaethau Mamolaeth ym Mhowys.

Rhannu:
Cyswllt: