Neidio i'r prif gynnwy

Dogfennau Allweddol

Mae'r rhan hon o'n gwefan yn darparu dogfennau allweddol, megis Adroddiadau Blynyddol, Datganiadau Ansawdd Blynyddol a strategaethau byrddau iechyd. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy.

Adroddiadau Blynyddol, Cyfrifon Blynyddol a Datganiadau Ansawdd Blynyddol

Darllenwch ein Hadroddiadau Blynyddol, Cyfrifon Blynyddol a Datganiadau Ansawdd Blynyddol.

Strategaethau a Chynlluniau

Gwybodaeth am brif strategaethau a chynlluniau'r Bwrdd Iechyd, gan gynnwys Cynlluniau Tymor Canolig Integredig

Adroddiadau Blynyddol Iechyd Cyhoeddus

Darllenwch Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Polisïau'r Bwrdd Iechyd

Darllenwch ein Polisïau Bwrdd Iechyd.

Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein hadroddiadau a'n strategaethau allweddol ar gyfer Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg.

Rhestrau a Chofrestrau

Gwybodaeth am y Rhestrau a'r Cofrestrau rydyn ni'n eu cynnal.

Adroddiadau ac Ymchwiliadau Allanol

Gwybodaeth am Adroddiadau ac Ymchwiliadau Allanol.

Asesiadau Anghenion

Darllenwch ein hasesiadau anghenion. 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd
Rhannu:
Cyswllt: