Neidio i'r prif gynnwy

Rhestrau a Chofrestrau

Rydym yn cadw rhestr o roddion a chofrestr o fuddiannau i sicrhau bod pob agwedd ar ein gwaith y tu hwnt i waradwydd.

Cofrestr Buddiannau

Mae'n ofynnol i Aelodau'r Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiannau personol neu fusnes sydd ganddynt a allai effeithio ar ymddygiad eu rôl fel Aelod o'r Bwrdd, neu y canfyddir ei fod yn effeithio arno. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fuddiannau a allai ddylanwadu ar eu dyfarniad wrth gynnal busnes y Bwrdd. Rhaid i Aelodau'r Bwrdd hefyd ddatgan unrhyw fuddiannau sydd gan aelodau o'r teulu neu bobl neu gyrff y maent yn gysylltiedig â hwy.

Mae'r Gofrestr Buddiannau yn cynnwys manylion yr holl Gyfarwyddiaethau a buddion perthnasol a materol eraill sydd wedi'u datgan gan Aelodau'r Bwrdd. Ysgrifennydd y Bwrdd sy'n dal y Gofrestr, a bydd yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, fel y bo'n briodol, i gofnodi unrhyw fuddiannau newydd, neu newidiadau i'r buddion a ddatganwyd gan Aelodau'r Bwrdd. Bydd y Gofrestr yn destun adolygiad blynyddol.

Cofrestr Anrhegion

Mae'n ofynnol i'r holl staff ddatgan unrhyw roddion. Mae rhodd yn eitem o werth personol, a roddir gan drydydd parti ee claf neu gyflenwr.

Mae'r Gofrestr Anrhegion yn cynnwys manylion yr holl roddion a nawdd sydd wedi'u datgan gan staff. Ysgrifennydd y Bwrdd sy'n dal y Gofrestr, a bydd yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn, fel y bo'n briodol, i gofnodi unrhyw roddion newydd a dderbynnir gan aelodau staff. Bydd y Gofrestr yn destun adolygiad blynyddol. Bydd arweiniad pellach ar dderbyn Anrhegion a Nawdd ar gael yn yr adran bolisïau yn fuan.

Cofrestr Risg Gorfforaethol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn adran Llywodraethu'r Bwrdd ar y wefan.

Rhannu:
Cyswllt: