Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddio a Brechlynnau

Mae imiwneiddio yn achub bywydau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod 3 miliwn o fywydau yn cael eu hachub bob blwyddyn ledled y byd trwy imiwneiddio.

Mae'n bwysig bod pob plentyn a babi yn cael eu himiwneiddio'n llawn i'w hamddiffyn rhag afiechydon a allai fod yn ddifrifol. Mae unwaith salwch cyffredin, fel difftheria a thetanws, bellach yn brin yn y DU oherwydd imiwneiddio. Ond er bod polio wedi’i ddileu yn Ewrop, nid yw bygythiad afiechydon eraill, fel y frech goch a llid yr ymennydd, wedi diflannu yn y DU heddiw.

Dylai rhieni sydd â phryderon neu ymholiadau am unrhyw agwedd ar imiwneiddiadau eu plentyn eu trafod â'u Meddyg, Ymwelydd Iechyd neu Nyrs y Practis.

Mae oedolion hefyd yn elwa o imiwneiddio. Bydd angen imiwneiddiadau ar rai pobl i amddiffyn eu hiechyd yn y gwaith neu wrth deithio. Ar gyfer y rhai sydd mewn mwy o berygl i gymhlethdodau ffliw, argymhellir y brechlyn ffliw blynyddol. Argymhellir brechlyn niwmococol hefyd i helpu i amddiffyn pobl sydd mewn mwy o berygl o glefyd niwmococol.

Darganfyddwch fwy:

Amserlan Imiwneiddio Rheolaidd Gyflawn ar Gyfer Cyrmu o fis Medi 2023

Amserlen Imiwneiddio Rheolaidd Gyflawn ar gyfer Cymru o fis Medi 2023 ymlaen

8 wythnos

12 wythnos

16 wythnos

12-13 mis

2-3 blwydd oed a pob plentyn oedran ysgol

3 blwydd a 4 mis oed

Blynyddoedd ysgol 8 a 9 (12-14 blwydd oed)

Blwyddyn ysgol 9 (13-14 blwydd oed)

Dros 50 blwydd oed

65 blwydd oed

70 blwydd oed (ond dan 80)

Rhannu:
Cyswllt: