Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Awydd bod yn heini? Rhowch gynnig ar rygbi cerdded a siarad!

Mae sesiynau rygbi Cerdded a Siarad yng Nghlwb Rygbi’r Trallwng yn mynd o nerth i nerth ac maen nhw nawr yn galw am i fwy o bobl ymuno â nhw ar y cae.

"Newid ar gyfer y Dyfodol" ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gwybodaeth am yr ymgysylltiad "Newid ar gyfer y Dyfodol" ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Apwyntiadau Brechu COVID Ail Ddos Galw Heibio - wythnos yn dechrau 26 Gorffennaf

A oedd eich dos cyntaf ym Mhowys cyn 31 Mai 2021?

Yn chwilio am gychwyn newydd? Ewch i Hwb Sgiliau Iechyd a Gofal Powys

Mae un lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.

Apwyntiadau Galw Heibio Brechu COVID Dos Cyntaf - wythnos yn dechrau 26 Gorffennaf

Os ydych chi'n 18 oed (neu os byddwch chi'n 18 oed erbyn 31 Hydref) gallwch chi alw heibio i'n canolfannau brechu torfol i gael eich dos cyntaf.

Mwy o leoliadau i gasglu profion COVID-19 ym Mhowys

Bydd argaeledd profion COVID-19 ym Mhowys yn cynyddu o ddydd Llun 26 Gorffennaf gyda dyfeisiau llif ochrol ar gael i'w casglu o fwy o leoliadau ar draws y sir.

Bwyd doeth am oes yn ysbrydoli busnes bwyd Caribïaidd

Mae gŵr o’r Drenewydd wedi cael ei ysbrydoli i golli pwysau a dechrau busnes bwyd Caribïaidd newydd diolch i raglen rheoli pwysau GIG Cymru o’r enw Bwyd Doeth am Oes.

Mae Unedau Profi Symudol yn symud i Trefcylo a'r Gelli Gandryll

Mae unedau profi symudol ar gyfer pobl â symptomau yn symud ar 21 Gorffennaf

Brechiad COVID-19: cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Disgwylir mwy o fanylion am frechu ar gyfer rhai pobl 12-17 oed yn fuan.

Apwyntiadau brechu dos cyntaf Galw Heibio

Mae apwyntiadau brechu COVID-19 dos cyntaf galw heibio ar gael yr wythnos hon

Holi ac Ateb ar-lein gyda Carol Shillabeer

 

Cyfle i wylio ein sesiwn holi ac ateb ar-lein gyda Carol Shillabeer eto.

Gwahodd goroeswyr strôc i chwarae golff

Mae prosiect ym Mhowys yn annog pobl sydd wedi goroesi strôc i roi cynnig ar golff neu ddychwelyd i'r gêm maen nhw'n ei charu.

Diweddariad ar Deithio Ewropeaidd gan Weinidog Iechyd Cymru

Mae'r Asiantaeth Feddyginiaethau Ewropeaidd wedi awdurdodi Vaxzevria ac rydym yn hyderus na fydd unrhyw amhariad ar deithio.

Mae Pàs COVID y GIG

Manteisiwch ar Bàs COVID y GIG i ddangos eich statws brechu er mewn teithio.

Y Drenewydd: Ardal yng Nghymru sydd â chyfraddau uchel o COVID

Mae trigolion y Drenewydd yn cael eu hannog i gael profion COVID gan fod y dref â chyfraddau uchel o COVID.

Galwad frys i bobl ddod ymlaen am brofion COVID yn y Drenewydd a'r ardaloedd cyfagos
Graffig testun: Mae achosion COVID yn codi yn y Drenewydd. Cael prawf nawr hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw symptomau.
Graffig testun: Mae achosion COVID yn codi yn y Drenewydd. Cael prawf nawr hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw symptomau.

Yn dilyn cynnydd sydyn mewn achosion o COVID yn y Drenewydd dros y dyddiau diwethaf mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn ailagor y Ganolfan Brofi Asymptomatig yng Nghanolfan Ddydd Stryd y Parc yn y Drenewydd o ddydd Sadwrn 10 Gorffennaf.

PTHB yn cynnig sesiwn frechu galw heibio - nid oes angen apwyntiad

Fel rhan o'n polisi 'Gadewch neb ar ôl' ar frechu COVID, bydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnig sesiwn brechu galw heibio dos cyntaf yn y Drenewydd ddydd Gwener 9 Gorffennaf.

Cynnydd o 48% yn nifer yr ysmygwyr sy'n gofyn am cymorth i roi'r gorau i ysmygu yn ystod y pandemig
Graffig cartŵn - pedwar o bobl â thestun - ydych chi
Graffig cartŵn - pedwar o bobl â thestun - ydych chi

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae cynnydd o 48% wedi bod yn nifer yr ysmygwyr sy'n gofyn am cymorth i roi'r gorau i ysmygu trwy ddefnyddio Helpa Fi I Stopio.

Mae mam Powys wedi rhannu ei stori frechu COVID

Mae brechiad COVID ar gael yn ystod beichiogrwydd a bwydo ar y fron.

Mae dros 7000 o apwyntiadau ar-lein wedi'u cynnal ym Mhowys dros y 12 mis diwethaf drwy wasanaeth ymgynghoriadau fideo GIG Cymru.

Gall cleifion ym Mhowys gael apwyntiad diogel gyda’u meddyg teulu, deintydd, fferyllydd neu optegydd drwy apwyntiadau rhithwir.