Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Buddsoddiad Gwerth Miliynau O Bunnoedd I Wella Mynediad at Wasanaethau Canser Yn Ne Powys
Delwedd Canolfan Radiotherapi Lloeren
Delwedd Canolfan Radiotherapi Lloeren

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi croesawu buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn gwella mynediad at wasanaethau canser i bobl yn ne Powys.

Clinigau Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref a Ffliw - wythnos yn dechrau 30 Ionawr

Mae brechlyn atgyfnerthu'r hydref COVID 19 ar gael i gleifion 50+ oed o Bowys ac ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen yn ein canolfannau brechu COVID 19 yn y Drenewydd, Llandrindod a Bronllys.

Lansio Ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys
Tîm o bobl yn adfer ymennydd gyda blodau hardd a chalonnau
Tîm o bobl yn adfer ymennydd gyda blodau hardd a chalonnau

Mae ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant newydd Powys yn cael ei lansio heddiw (dydd Gwener 27 Ionawr) a bydd yn cael ei gynnal tan hanner nos 19 Ebrill.

Diweddariad ar ddatblygu Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (26 Ionawr 2023)
Llun o gar a hofrennydd ambiwlans awyr Cymru
Llun o gar a hofrennydd ambiwlans awyr Cymru

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys GIG Cymru wedi cyhoeddi pumed papur briffio ar gyfer rhanddeiliaid ar ddatblygu gwasanaethau Ambiwlans Awyr,

Ail rifyn Ffocws Cymunedol Tref-y-clawdd a Dwyrain Sir Faesyfed nawr ar gael - Ionawr 2023

Diweddariad ar wasanaethau GIG yn Nhrefyclo a Dwyrain Sir Faesyfed

Clinigau Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref a Ffliw - wythnos yn dechrau 23 Ionawr

Clinigau galw heibio ar gyfer Atgyfnerthwyr yr Hydref a Brechu rhag y Ffliw COVID 19 wythnos yn dechrau 23 Ionawr.

Gardd newydd I ysbyty Llanidloes
Gweithwyr gofal iechyd ac aelodau o bartneriaethau yn dal siec
Gweithwyr gofal iechyd ac aelodau o bartneriaethau yn dal siec

Bydd Ysbyty Coffa Rhyfel Llanidloes yn cael gardd synhwyraidd newydd diolch i nawdd gan ei Gynghrair Ffrindiau a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Gofyn am eich barn ar gais gan Bractis Grŵp Crucywel i gau Meddygfa Cangen Belmont yng Ngilwern: Digwyddiad Ar-lein a Digwyddiad Galw Heibio

Ymunwch â'n digwyddiadau ar 30 Ionawr a 14 Chwefror.

Buddsoddiad Newydd I Ganolfan eni Ysbyty Llanidloes
Baby newydd ym mreichiau ei fam
Baby newydd ym mreichiau ei fam

Bydd canolfan eni Ysbyty Coffa Rhyfel Llanidloes a’r Cyffiniau yn cael adnewyddiad, diolch i fuddsoddiad o £120,000.

Clinigau Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref a Ffliw - wythnos yn dechrau 16 Ionawr

Clinigau galw heibio ar gyfer Atgyfnerthwyr yr Hydref a Brechu rhag y Ffliw COVID 19 wythnos yn dechrau 9 Ionawr.

Y Bwrdd Iechyd yn galw ar bob oedolyn cymwys i fanteisio ar y cyfle i gael y brechlynnau ffliw a COVID-19 i geisio lleddfu'r straen ar y GIG
Menyw mewn côt a menig yn dal diod boeth, gyda golau llachar o
Menyw mewn côt a menig yn dal diod boeth, gyda golau llachar o

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn galw ar holl drigolion y sir sydd yn gymwys am y brechlyn Ffliw a/neu frechlyn COVID-19 i fanteisio ar y cyfle ar unwaith.

Dywedwch Wrthym Am Eich Profiad O'r GIG
Cwsmer yn rhoi adborth i brofiad gwasanaeth ar ar-lein
Cwsmer yn rhoi adborth i brofiad gwasanaeth ar ar-lein

Heddiw mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi lansio offeryn arolygu newydd i ganiatáu i gleifion, teuluoedd ac eraill roi adborth pwysig am wasanaethau'r GIG y maen nhw’n eu defnyddio.

SgwrsIechyd: Cyngor Iechyd Cyfrinachol I Bobl Ifanc Ar Flaen Eich Bys
Delwedd cartŵn o camperfan gyda thestun
Delwedd cartŵn o camperfan gyda thestun

Gall pobl ifanc ym Mhowys nawr gael cyngor iechyd cyfrinachol am ddim dros decst. Mae'r gwasanaeth arloesol hwn yn cael ei ddarparu gan Nyrsys Ysgol o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ac mae'n helpu pobl ifanc rheoli eu hiechyd eu hunain.

Cefnogaeth Digidol Newydd I Bobl Sy'n Ceisio Cymorth Gydag Alcohol a Defnydd Sylweddau
Llun o fenyw yn edrych allan i
Llun o fenyw yn edrych allan i

Mae pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan gyffuriau neu alcohol ym Mhowys nawr yn gallu cael gafael ar gymorth y GIG ar-lein drwy therapi digidol SilverCloud®.

Gofyn am eich barn ar gais gan Bractis Grŵp Crucywel i gau Meddygfa Cangen Belmont yng Ngilwern

Dweud eich dweud erbyn 6 Mawrth 2023 ar ein wefan ymgysylltu .

Diweddariad ar ddatblygiad Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys y GIG (EMRTS Cymru) ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru (6 Ionawr 2023)

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys GIG Cymru wedi cyhoeddi trydydd papur briffio ar gyfer rhanddeiliaid ar ddatblygu gwasanaethau Ambiwlans Awyr,

Clinigau Galw Heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref a Ffliw - wythnos yn dechrau 9 Ionawr

Clinigau galw heibio ar gyfer Atgyfnerthwyr yr Hydref a Brechu rhag y Ffliw COVID 19 wythnos yn dechrau 9 Ionawr.

Mae cylchlythyr Rhagfyr 2022 ar ailddatblygu Ysbyty Bro Ddyfi bellach ar gael

Darllenwch y cylchlythyr diweddaraf ar ein gwefan.

Dweud eich dweud: Dyfodol y Gwasanaethau Dyfeisiau Mewnblaniadau Clyw Arbenigol yn Ne Cymru

Dweud eich dweud erbyn 14 Chwefror 2023

Sesiwn Briffio Holi ac Ateb gyda Carol Shillabeer ar 12 Ionawr 2023

Fe'ch gwahoddir i'n digwyddiad ar-lein nesaf gyda Carol Shillabeer rhwng 5.15yp a 6.00yh ddydd Iau 12 Ionawr.