Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 8 Awst
Rhes o frechiadau Covid 
Rhes o frechiadau Covid 

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 8 Awst

Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau
Tannoy glas yn darlunio cyhoeddiad 
Tannoy glas yn darlunio cyhoeddiad 

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau. Defnyddir y system hon gan Fyrddau Iechyd Lleol i gydlynu'r gwasanaethau hyn i gleifion. Mae'r toriad parhaus yn sylweddol ac wedi bod yn bellgyrhaeddol, gan effeithio ar bob un o'r pedair gwlad yn y DU.

Ffoniwch yn gyntaf cyn ymweld âg Uned Mân Anafiadau ym Mhowys
Doctor gwrywaidd yn rhoi rhwymyn ar law claf
Doctor gwrywaidd yn rhoi rhwymyn ar law claf

Gall Unedau Mân Anafiadau Powys drin oedolion a phlant 2+ oed ag anafiadau nad ydynt yn argyfyngus neu'n rhai sy'n bygwth bywyd. Ffoniwch cyn i chi ymweld â'n Hunedau Mân Anafiadau.

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 1 Awst

Clinigau brechu galw heibio yn ystod yr wythnos yn dechrau 1 Awst

Digwyddiad Holi ac Ateb Ar-lein gyda Carol Shillabeer ar 4 Awst 2022
Gweithdai Gwybodaeth Ymarfer ar gyfer cyn Gofrestryddion Nyrsio y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
Graffeg cartŵn o bedair nyrs gyda swigen lleferydd: Awyddus i Ddychwelyd i Nyrsio?
Graffeg cartŵn o bedair nyrs gyda swigen lleferydd: Awyddus i Ddychwelyd i Nyrsio?
Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 25 Gorffennaf

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 25 Gorffennaf

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Rhybudd tywydd poeth eithafol yn ysgogi cyngor iechyd brys i drigolion Powys
Ymbarél melyn gydag haul llachar ac awyr las
Ymbarél melyn gydag haul llachar ac awyr las

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rhybuddio trigolion i gymryd y rhagolygon tywydd poeth eithafol o ddifrif ac i gynllunio ymhell ymlaen llaw i amddiffyn eu hunain a'u hanwyliaid rhag niwed.

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 18 Gorffennaf

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 11 Gorffennaf

Newidiadau i drefniadau ymweld yn dilyn cynnydd mewn achosion COVID-19
Golwg microsgopig ar covid-19 ar gefndir glas
Golwg microsgopig ar covid-19 ar gefndir glas

Gyda'r cynnydd mewn heintiau COVID yn y gymuned, mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi penderfynu argymell yn gryf y dylid gwisgo masgiau ym mhob man cyhoeddus, gan gynnwys coridorau, er mwyn lleihau lledaeniad y firws.

Diolch i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wrth i Ganolfannau Profi a Brechu COVID symud o faes y sioe
Aelodau o staff Yng Nghanolfan Brechu Torfol Llanfair-ym-Muallt
Aelodau o staff Yng Nghanolfan Brechu Torfol Llanfair-ym-Muallt

Wedi 17 mis a dros 62000 dos o frechlyn, mae’r drysau wedi cau yn y ganolfan frechu COVID-19 ar faes y Sioe Frenhinol.  

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 11 Gorffennaf

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 11 Gorffennaf

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ailgyflwyno masgiau mewn mannau clinigol ar gyfer cleifion, ymwelwyr a staff
Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 27 Mehefin

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 27 Mehefin

Cogyddion ysbytai yn dangos eu doniau ym mrwydr y pwdinau

Gosodwyd yr her i dimau o gogyddion o bob cwr o Bowys gael eu beirniadu yng nghystadleuaeth Pwdin Jiwbilî Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Rhaglen Atgyfnerthu'r Gwanwyn
Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 20 Mehefin

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 9 Mai

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 13 Mehefin

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 13 Mehefin

Sesiynau Galw Heibio Brechu COVID - wythnos yn dechrau 6 Mehefin

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 9 Mai