Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Diweddariadau i Raglen Brechu'r DU ar 29 Tachwedd 2021

Mae argymhellion newydd gan y JCVI wedi'u mabwysiadu gan Lywodraeth Cymru.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 29 Tachwedd

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 29 Tachwedd

Maes parcio newydd ar gyfer Ysbyty Brecon

Bydd Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog yn cael maes parcio newydd, gan ddod â 70 o leoedd ychwanegol, yn dilyn buddsoddiad o £1.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau elusennol.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 22 Tachwedd

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 22 Tachwedd

Canllawiau newydd ar frechu COVID-19 ar gyfer pobl ifanc 16-17 oed a phobl 40+ oed

Mae'r Cyd-bwyllgor ar frechu ac imiwneiddio (JCVI) wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar frechu COVID-19.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 15 Tachwedd

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 15 Tachwedd

Llwyddiant citiau profi COVID i ddigwydd eto

Yn dilyn dosbarthiad llwyddiannus o gitiau profi COVID o fewn archfarchnadoedd mis diwethaf, bydd y tîm Profi Olrhain Diogelu ati eto yn dosbarthu profion COVID yn archfarchnadoedd dros yr wythnosau nesaf.

Gwaith diogelwch coed yn Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi

Cwblhawyd arolwg diogelwch a chyflwr ar goeden ffawydd ym maes parcio Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, Machynlleth.

Ydych chi wedi cofrestru gyda Meddygfa Wylcwm Street neu Llandrindod Wells?

Trefniadau dros dro tra bo brechiad Maes y Sioe ar gau ar gyfer y Ffair Gaeaf.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 8 Tachwedd

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 8 Tachwedd

Cofnod Gofal Nyrsio Cymru - Llandrindod 'Yn Fyw' - 1af Tachwedd 2021

Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn trawsnewid dogfennau nyrsio trwy ddigideiddio ei ffurflenni, yn caniatáu i nyrsys ddefnyddio’r llechen glyfar ddiweddaraf yn hytrach na ffurflenni papur.

Mae'r rhifyn diweddaraf o'n Cylchlythyr Brechu COVID-19 (1 Tachwedd) bellach ar gael

Darllenwch ein cylchlythyr ar-lein neu lawrlwythwch ein pdf.

Cynllunio ar y gweill ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Bydd canolfan frechu COVID-19 yn cau am bythefnos ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Digwyddiad Holi ac Ateb Ar-lein gyda Carol Shillabeer ar 16 Tachwedd 2021

Fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad ar-lein gyda Carol Shillabeer rhwng 5.30pm a 6.30pm ddydd Mawrth 16 Tachwedd 2021.

Diweddariad Gwasanaeth Archebu Brechiad COVID-19

Rydym yn diweddaru'r system ffôn ar gyfer ein gwasanaeth archebu brechiad COVID-19.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 1 Tachwedd

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 1 Tachwedd

Uned brofi COVID Ystradgynlais wedi cau dros dro oherwydd fandaliaeth - 28 Hydref

Yn anffodus bu'n rhaid i uned brofi COVID Ystradgynlais gau dros dro oherwydd fandaliaeth.

Rhaglen Ecotherapi Powys Arloesol Yn Ennill Gwobr Genedlaethol

Mae prosiect iechyd a lles Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, Wild Skills Wild Spaces (WSWS), wedi denu clod cenedlaethol gyda Gwobr fawreddog NHS Forest 2021 y GIG am Ymgysylltu â Phobl â Natur.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Freedom Leisure wedi cytuno i barhau â'u partneriaeth i gefnogi rhaglen frechu COVID-19 y sir tan ddiwedd 2021.

Mae'r rhaglen frechu COVID-19 ym Mhowys wedi bod yn un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yn y DU gyfan. Eisoes mae 91% o oedolion wedi derbyn eu dos cyntaf ac mae 88.8% wedi derbyn eu hail ddos. Dyma'r cyfraddau uchaf o unrhyw fwrdd iechyd yng Nghymru.

Sesiynau Brechu COVID Galw Heibio - wythnos yn dechrau 25 Hydref

Clinigau brechu galw heibio wythnos yn dechrau 25 Hydref