Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Mae Unedau Profi Symudol yn dychwelyd i Crickhowell a Rhayader o ddydd Llun 10 Mai

Bydd unedau profi symudol yn dychwelyd i Crickhowell a Rhayader o ddydd Llun 10 Mai er mwyn i drigolion y dref a'r ardal ehangach gael mynediad haws at brofion coronafirws.

Arwyr Brechu: ffarwelio â'n Cefnogaeth Filwrol

Ar ôl misoedd lawer o gefnogaeth ragorol, mae'n bryd ffarwelio â'n cydweithwyr milwrol sydd bellach yn dychwelyd i'w rolau arferol.

Mynediad i Wasanaethau Iechyd gan Blant a Phobl Ifanc Yn ystod pandemig Covid-19

Rhannwch eich barn

Brechiadau COVID-19 ar gyfer cysylltiadau cartref oedolion gwrthimiwnedd

Rydym bellach yn blaenoriaethu cysylltiadau aelwydydd oedolion â system imiwnedd gwan i gael y brechlyn.

Gwirfoddolwyr a phobl sy'n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein

O heddiw ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref.

Digwyddiad Holi ac Ateb Ar-lein ar Frechu COVID-19 ar 12 Mai 2021

Bydd Digwyddiad Holi ac Ateb ar-lein ar Frechu COVID-19 ym Mhowys yn cael ei gynnal ar 12 Mai gyda Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae Powys yn ehangu rhestr o arwyddion a symptomau ar gyfer coronafirws

Gall pobl sy'n byw ym Mhowys nawr fynd am brawf Coronafeirws am ddim os oes ganddynt amrywiaeth ehangach o symptomau.

Mae ein Cylchlythyr Brechu COVID-19 23 Ebrill bellach ar gael

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen frechu ym Mhowys

Mae Unedau Profi Symudol yn dychwelyd i Hay-on-Wye a Llanfyllin o ddydd Llun 26 Ebrill

Bydd yr unedau profi symudol yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll a Llanfyllin o ddydd Llun 26 Ebrill er mwyn annog pobl i barhau i gael prawf coronafeirws os ydyn nhw'n teimlo'n sâl.

Arwyr Brechu: Imiwnyddion COVID Newydd

Croeso i'r imiwneiddwyr COVID newydd sy'n ymuno â'n tîm

Arwyr Brechu: Diffoddwyr Tân

Diolch i gydweithwyr Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru sy'n ymuno â'r rhaglen frechu yn Powys.

Mae ein Cylchlythyr Brechu COVID-19 9 Ebrill bellach ar gael

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen frechu yn Powys

Gwybodaeth am frechu COVID-19 a cheuladau gwaed prin iawn

Helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus.

Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Mae Knighton a Machynlleth yn croesawu Unedau Profi Symudol o ddydd Llun 11 Ebrill

Bydd yr unedau profi symudol yn dychwelyd i Dref-y-clawdd a Machynlleth o ddydd Llun 12 Ebrill er mwyn annog pobl i barhau i gael prawf coronafeirws os ydyn nhw'n teimlo'n sâl.

100,000fed dos brechlyn wedi'i ddanfon

Cyrhaeddodd y sir garreg filltir bwysig ddydd Sadwrn 3 Ebrill

Mae ein Cylchlythyr Brechu COVID-19 30 Mawrth bellach ar gael

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen frechu yn Powys

Arwyr Brechu: Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

Diolch i'r gweithwyr cymorth gofal iechyd, am gefnogi ein rhaglen frechu ym Mhowys

Mae ein Cylchlythyr Brechu COVID-19 24 Mawrth bellach ar gael

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen frechu yn Powys

Mae Unedau Profi Symudol yn dychwelyd i Llansantffraid-ym-Mechain a Llandrindod Wells.

Bydd dwy uned brofi symudol yn dychwelyd i Lansantffraid-ym-Mechain a Llandrindod o ddydd Llun 29 Mawrth.