Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion y Bwrdd Iechyd

Achosion o'r Frech Goch ar gynnydd: ydy'ch plentyn wedi ei amddiffyn?
Bachgen bach yn chwarae gyda tegan trên
Bachgen bach yn chwarae gyda tegan trên

Yn y DU, mae achosion o’r Frech Goch yn cynyddu. Gall y frech goch fod yn glefyd difrifol iawn ac achosi cymhlethdodau difrifol, sy’n gallu peryglu bywyd.

£5 miliwn o gyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru
Golygfa banoramig o gopaon deuol Penyfan a Corn Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Golygfa banoramig o gopaon deuol Penyfan a Corn Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae partneriaeth yn cynnwys Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi derbyn dros £5 miliwn o gyllid i ymchwilio ac archwilio atebion i heriau gwledig.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn croesawu Prif Swyddog Gweithredol newydd
Llun o Hayley Thomas
Llun o Hayley Thomas

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Hayley Thomas fel ei Brif Swyddog Gweithredol newydd.

Sesiynau Galw Heibio Brechlyn COVID a Ffliw - wythnos yn dechrau 26 Chwefror
nyrs yn rhoi pigiad i gleifion
nyrs yn rhoi pigiad i gleifion

Mae clinigau galw heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref a Ffliw ar gael wythnos yn dechrau 26 Chwefror.

Cau'r A493 i'r gogledd o Fachynlleth dros dro yn ystod Chwefror 2024
Road Ahead Closed road sign informing traffic of conditions ahead in both English and Welsh language
Road Ahead Closed road sign informing traffic of conditions ahead in both English and Welsh language

Mae Contractwyr Alun Griffiths wedi ein cynghori bod yr A493 yn cau dros dro i'r gogledd o Fachynlleth yn ystod mis Chwefror 2024 a fydd yn effeithio ar deithio rhwng Machynlleth ac ardal Aberdyfi/Pennal/Tywyn.

Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror

Cynhelir trydydd cam ymgysylltu a therfynol Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS), am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach, rhwng 01 a 29 Chwefror 2024.

Arolygiad ar y cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant yn cael ei groesawu gan y bwrdd iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi croesawu adroddiad i drefniadau amddiffyn plant yn y sir yn dilyn archwiliad amlasiantaethol.

Mae amser o hyd i gael eich brechlyn ffliw y gaeaf hwn
Delwedd agos o nyrs yn rhoi pigiad i glaf
Delwedd agos o nyrs yn rhoi pigiad i glaf

Mae'r ffliw yn dal i gylchredeg yn ein cymunedau a brechu yw'r ffordd orau o amddiffyn chi a'ch teulu rhag canlyniadau'r ffliw’r gaeaf hwn.

Gwobr Rhagoriaeth i nyrs am achub bywyd

Mae Nyrs Mân Anafiadau o Ystradgynlais wedi derbyn gwobr cydnabyddiaeth arbennig am ei hymateb cyflym, digynnwrf a phroffesiynol wrth achub bywyd claf yn gynharach eleni.

Adolygiad Gwasanaeth EMRTS Diweddariad Ionawr 2024
Ambiwlans awyr a pheilot
Ambiwlans awyr a pheilot

Darllenwch y llythyr hwn i ddarganfod mwy.

Mae cyllid LOF yn darparu offer awdioleg newydd.
Female member of the audiology team operating the audiometer.
Female member of the audiology team operating the audiometer.

Diolch i gyllid gan Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Cymunedol Trefyclo (LOF), gall cleifion yn yr ardal bellach gael rhai apwyntiadau prawf clyw yn lleol yn hytrach na theithio.

Ymunwch â ni fel Prif Weithredwr

Gwnewch gais erbyn 28 Ionawr 2024

BIAP yn croesawu datblygiadau mewn Rhaglen Trawsnewid Ysbytai yn Amwythig a Telford
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford

Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo.

Amser i roi'r gorau i Ysmygu? "Ni fydd byth yn digwydd i mi" - stori Paul.
Llun o Paul ac aelod o
Llun o Paul ac aelod o

Rhoddodd Paul y gorau i ysmygu yn ddiweddar ar ôl cael cymorth gan Helpa Fi i Stopio. Gallwch chithau hefyd gael mynediad at y cymorth hwn a rhoi'r gorau i ysmygu yn llwyddiannus am byth!

Adolygiad Gwasanaeth GCTMB Diweddariad 22 Rhagfyr 2023
dyn a hofrennydd
dyn a hofrennydd

Darllenwch y diweddariad EMRTS diweddaraf

Diwrnod Agored Recriwtio Nyrsys ac Ymarferwyr Cynorthwyol
Diwrnodau agored recriwtio gweithwyr cymorth gofal iechyd a nyrsio darluniau o 3 gweithiwr y GIG
Diwrnodau agored recriwtio gweithwyr cymorth gofal iechyd a nyrsio darluniau o 3 gweithiwr y GIG

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnal tri diwrnod recriwtio.

Ysbyty Llandrindod | Dydd Mawrth 9 Ionawr

Ysbyty’r Trallwng | Dydd Mawrth 13 Chwefror

Ysbyty Machynlleth | Dydd Mercher 13 Mawrth

Sesiynau Galw Heibio Brechlyn COVID - wythnos yn dechrau 25 Rhagfyr
Rhes o flasciau brechlyn Coronafeirws
Rhes o flasciau brechlyn Coronafeirws

Mae clinigau galw heibio Brechlyn Atgyfnerthu'r Hydref ar gael wythnos yn dechrau 25 Rhagfyr

Mae Llywodraeth Cymru yn recriwtio Aelod Annibynnol (Cyllid) i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Yn dilyn diwedd tymor swydd yr Aelod Annibynnol blaenorol (Cyllid), Tony Thomas, mae recriwtio bellach ar y gweill i'r rôl hanfodol hon.

Bwrdd iechyd Powys yn diolch i gydweithwyr Ymddiriedolaeth GIG Swydd Amwythig
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford
Golygfa uwchben Ysbyty Amwythig a Telford

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi talu teyrnged i’w gydweithwyr o dros y ffin yn Lloegr am ddarparu sesiwn ymgysylltu galw heibio yn y Drenewydd yr wythnos diwethaf.

Staff yr ysbyty yn diolch i Gynghrair y Cyfeillion yn Y Trallwng

Mae staff yn Ysbyty Coffa Victoria yn Y Trallwng wedi diolch yn fawr i Gynghrair y Cyfeillion lleol ar ôl eu buddsoddiad mawr mewn cyfleusterau yno.