Neidio i'r prif gynnwy

Profiadau Niweidiol Plentyndod (PNP)

Bachgen ifanc yn eistedd ar risiau gyda phen yn nwylo

Mae pobl a gafodd eu cam-drin yn gorfforol neu'n rhywiol fel plant neu eu magu mewn cartrefi lle bu trais domestig, cam-drin alcohol neu gyffuriau yn fwy tebygol o fabwysiadu ymddygiadau gwrthgymdeithasol a sy'n niweidio iechyd yn oedolaeth.

Mae gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Darganfyddwch fwy:

Rhannu:
Cyswllt: