Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Llygaid

Wyneb menyw

Mae'r llygad yn organ cymhleth iawn o'r corff. Mae llygaid wrthi’n gweithio o’r eiliad y byddwch yn eu hagor yn y bore hyd nes y byddwch yn eu cau yn y nos, gan drosglwyddo cannoedd ar filoedd o negeseuon i’r ymennydd trwy gydol y dydd.

Mae'n hawdd esgeuluso'ch llygaid oherwydd anaml y maent yn brifo pan fydd problem. Nid yn unig y bydd cael prawf llygaid yn dweud wrthych a oes angen sbectol newydd neu newid presgripsiwn arnoch, mae hefyd yn wiriad iechyd llygaid pwysig. Gall prawf llygaid sylwi ar lawer o broblemau iechyd cyffredinol ac arwyddion cynnar o gyflyrau llygaid cyn bod unrhyw symptomau, y gellir trin llawer ohonynt os canfyddir hwy yn ddigon cynnar.

Nid oes gan rai cyflyrau sy'n bygwth golwg fel glawcoma unrhyw symptomau a gallent achosi colled golwg cyn sylwi ar wahaniaeth. Gellir atal tua 50 y cant o golled golwg os caiff ei ganfod yn ddigon buan.

Darganfyddwch fwy:

Rhannu:
Cyswllt: