Neidio i'r prif gynnwy

Ysmygu

Dyn yn gwrthod sigaréts

Os ydych chi'n ysmygu, rhoi'r gorau i ysmygu yw un o'r camau mwyaf y gallwch eu cymryd i wella'ch iechyd.

Mae ysmygu yn parhau i fod yr achos mwyaf o afiechyd a marwolaeth gynamserol y gellir ei atal yn fyd-eang, yn lladd hanner yr holl ysmygwyr gan roi baich ariannol enfawr ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae tybaco yn parhau i fod yn brif achos salwch y gellir ei atal yng Nghymru gan arwain at un o bob dau ysmygwr yn marw o'u defnydd o dybaco gyda llawer mwy yn dioddef afiechyd sy'n gysylltiedig ag ysmygu.

Darganfyddwch fwy:

Rhannu:
Cyswllt: