Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio i Ni

Mae'r adran hon o'n gwefan yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd gwaith lleol a manteision gweithio ym Mhowys.

06/06/24
Neges gan ein Is-Gadeirydd ar 80 mlynedd ers D-Day
Gardd
Gardd

Heddiw, ar ben-blwydd D-Day yn 80 oed , ymunwn â’r genedl i gofio ac anrhydeddu’r rhai a fu farw.

28/12/23
Diwrnod Agored Recriwtio Nyrsys ac Ymarferwyr Cynorthwyol
Diwrnodau agored recriwtio gweithwyr cymorth gofal iechyd a nyrsio darluniau o 3 gweithiwr y GIG
Diwrnodau agored recriwtio gweithwyr cymorth gofal iechyd a nyrsio darluniau o 3 gweithiwr y GIG

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnal tri diwrnod recriwtio.

Ysbyty Llandrindod | Dydd Mawrth 9 Ionawr

Ysbyty’r Trallwng | Dydd Mawrth 13 Chwefror

Ysbyty Machynlleth | Dydd Mercher 13 Mawrth

18/12/23
Recriwtio cyn-filwyr: stori Lucie
delwedd o Lucie Cornish
delwedd o Lucie Cornish

Yn yr ail o'n herthyglau am gyn-bersonél y lluoedd arfog sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, buom yn siarad â Lucie Cornish, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Therapïau a Gwyddorau Iechyd. Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Civvy Street Magazine.

12/12/23
Recriwtio cyn-filwyr: Stori Lynda
Lynda Mathias yn sefyll o flaen arwydd ysbyty coffa Rhyfel Sir Frycheiniog
Lynda Mathias yn sefyll o flaen arwydd ysbyty coffa Rhyfel Sir Frycheiniog

Yn y cyntaf o'n herthyglau am gyn-aelodau'r lluoedd arfog sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, buom yn siarad â Lynda Mathias, Clinigwr Arweiniol, Ansawdd a Diogelwch. Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Civvy Street Magazine.

Rhannu:
Cyswllt: