Neidio i'r prif gynnwy

Gweithio i Ni

Mae'r rhan hon o'n gwefan yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd gwaith lleol a buddion gweithio yn Powys.

11/08/21
Myfyrwyr cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys yn dechrau ar eu lleoliadau gwaith

Mae'r recriwtiaid cyntaf i Academi Iechyd a Gofal Powys newydd wedi cychwyn ar eu lleoliadau gwaith. Byddant yn cefnogi gwasanaethau Iechyd Meddwl cymunedol yn y Drenewydd a'r Trallwng.

23/07/21
Yn chwilio am gychwyn newydd? Ewch i Hwb Sgiliau Iechyd a Gofal Powys
Meddyg benywaidd yn ymweld â dyn oedrannus ac yn rhoi cymorth iddo
Meddyg benywaidd yn ymweld â dyn oedrannus ac yn rhoi cymorth iddo

Mae un lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sydd am ddechrau gyrfa yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.

18/11/22
Diwrnod Recriwtio Nyrsys Iechyd Meddwl yn Aberhonddu ddydd Gwener 25 Tachwedd

Ymunwch â ni rhwng 10am ac 1pm i ddarganfod mwy am rolau ar Ward Crug yn Ysbyty Aberhonddu.

14/10/22
Gweinidog yn agor campws cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys

Ar ddydd Iau 13 Hydref agorwyd campws cyntaf Academi Iechyd a Gofal Powys, yn Ysbyty Cymunedol Bronllys yn swyddogol gan Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Rhannu:
Cyswllt: