Neidio i'r prif gynnwy

Ein Gwerthoedd

Ein Gwerthoedd

Mae ein gwerthoedd wedi'u datblygu gyda'n staff:

 • Ymddiriedaeth
 • Parch
 • Uniondeb
 • Cydweithio
 • Caredigrwydd a Gofalu
 • Cydraddoldeb a Thegwch

Ein gwerthoedd yw'r pethau rydyn ni'n credu sy'n bwysig yn y ffordd rydyn ni'n byw ac yn gweithio. Nhw yw ein “hegwyddorion arweiniol”

 • Mae gan yr holl werthoedd statws cyfartal
 • Mae gwerthoedd fel arfer yn anweledig (fel mynydd iâ, nhw yw'r rhew o dan y dŵr)
 • Gall gwerthoedd ar eu pennau eu hunain fod yn ddiystyr, os nad ydyn nhw'n cyfateb i'n hymddygiad
Ein Ymddygiadau
 • Ymddygiadau yw'r pethau rydyn ni'n eu gwneud a'u dweud, y ffordd rydyn ni'n gweithredu
 • Mae ymddygiadau yn anweledig (fel mynydd iâ, nhw yw'r rhew uwchben y dŵr)
 • Mae ein hymddygiad yn effeithio ar sut rydyn ni'n teimlo amdanon ni'n hunain a sut rydyn ni'n gwneud i eraill deimlo
 • Pan fydd y pethau rydych chi'n eu gwneud a'r ffordd rydych chi'n ymddwyn yn cyd-fynd â'n gwerthoedd, mae bywyd fel arfer yn dda - rydyn ni'n fodlon. Pan nad yw ymddygiadau yn cyfateb i werthoedd, dyna pryd mae pethau'n teimlo'n anghywir a gallant fod yn ffynhonnell anfodlonrwydd ac anhapusrwydd.

Mae Hyrwyddwyr Siarad i Newid hefyd wedi'u sefydlu i helpu i hyrwyddo ein gwerthoedd ar draws y sefydliad. Daw ein Hyrwyddwyr o bob grŵp staff, ar draws ein holl lleoliadau, sydd â gwybodaeth, sgiliau a swyddi gwahanol, ond pob un â chred ar y cyd yn yr angen i wella'r ffordd rydyn ni'n gwneud pethau fel y gallwn sicrhau gwell gofal iechyd i bobl Powys.

I ddarganfod mwy neu os hoffech chi ddod yn Hyrwyddwr, gallwch ein dilyn ar Twitter neu gallwch anfon e-bost atom drwy Chat2Change.Powys@wales.nhs.uk

 

 

Rhannu:
Cyswllt: