Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ym Mhowys, rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ein gweithlu gwerthfawr. Rydym yn cynnig ystod eang o hyfforddiant clinigol ac anghlinigol mewnol, yn ogystal â chefnogaeth i ddatblygu trwy gyrchu addysg a hyfforddiant trwy ein partneriaethau â Darparwyr Addysg. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi ac addysg pwrpasol sy'n cyd-fynd â llwybrau gyrfa fel Nyrsio Ardal, Ymarferydd Nyrsio Brys ac Ymarferwyr Uwch.

Mae BIAP yn cynnig ac yn cefnogi rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth achrededig sy'n rhedeg yn fewnol ac yn allanol, gan gynnig cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau yn y meysydd hyn.

 

Rhannu:
Cyswllt: