Neidio i'r prif gynnwy

Adfer ac Adsefydlu Covid

Wrth i chi ganfod eich hun yn gwella o COVID-19 efallai eich bod yn dal i ddod i delerau â'r effaith y mae'r firws wedi'i chael ar eich corff a'ch meddwl.
Dylai'r newidiadau hyn wella dros amser, gall rhai gymryd mwy o amser nag eraill, ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu.
Mae GIG Cymru wedi datblygu ap i gefnogi oedolion sy’n gwella o COVID-19. Yr holl wybodaeth a chyngor pwysig am eich adferiad COVID mewn un lle hawdd ei gyrraedd.
Mae'n darparu fideos addysgol ymarferol a chyngor ar sut i reoli'r ystod eang o symptomau Syndrom Ôl-COVID y gallech fod yn eu profi; 

 

 • Peswch
 • Ennill pwysau
 • Hwyliau isel
 • Colli pwysau
 • Diffyg anadl
 • Niwl ymennydd
 • Straen a phryder
 • Blinder
 • Problemau cysgu
 • Poen yn y cymalau a phoenau cyhyrau
 • Problemau llais a llyncu
 • Llai o ffitrwydd a chryfder y cyhyrau

 

 

 

Rhannu:
Cyswllt: