Neidio i'r prif gynnwy

Preifatrwydd

This section of our website explains how we use any information you give to us, and the ways in which we protect your privacy.

08/06/2020
Hysbysiad Preifatrwydd

Gwybodaeth am sut rydym yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r gyfraith.

08/06/2020
Polisi Preifatrwydd Gwefan

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni, a'r ffyrdd rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd.

22/12/2020
 Ymateb i Covid-19 – Hysbysiad Preifatrwydd Cyflogeion (PDF, 112Kb)
18/11/2020
 Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Brechu COVID (Saesneg yn unig) (Word, 114Kb)
Rhannu:
Cyswllt: