Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhywiol

Dwy law yn dal condom

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol Powys

Beth rydyn ni’n ei gynnig (am ddim ac yn gyfrinachol):

  • Cyngor iechyd rhywiol, profi am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a thriniaeth ar gyfer rhai heintiau.
  • Atgyfeirio ymlaen at wasanaethau / clinigwyr eraill pan fo angen
  • Atal cenhedlu gan gynnwys mewnblaniadau a mewnosod coil
  • Prawf beichiogrwydd
  • Prawf HIV
  • Atgyfeirio at wasanaeth cwnsela seicorywiol

 

Mae clinigau iechyd rhywiol / atal cenhedlu ar sail apwyntiadau yn unig.

Rhif ffôn: 02922 784417

Mae’r llinell ffôn ar agor dydd Llun / dydd Mercher / dydd Gwener 10:00-14:00

 

Mae cleifion nad oes ganddynt unrhyw symptomau ar hyn o bryd ond sydd angen mynediad at sgrinio heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) yn cael eu hannog i archebu pecynnau prawf trwy wasanaeth Profi a Phostio (rhagor o wybodaeth isod).

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i gael pecyn profi am Clamydia a Gonorea am ddim. Gallwch hefyd cael pecyn profi am ddim ar gyfer HIV, Siffilis, Hepatitis B, a Hepatitis C. Gallwch ddefnyddio’r pecynnau hyn yn eich cartref eich hun ac yna eu postio i’r labordy yn yr amlen ragdaledig. Anfonwch bopeth yn ôl gyda'r samplau i'r labordy, gan gynnwys y ffurflen gais, gan na ellir profi eich samplau hebddo.

Dysgwch fwy ar wefan Iechyd Rhywiol Cymru.

Clinig Iechyd Rhywiol Gogledd Powys

Ble: Adran Cleifion Allanol Ysbyty'r Drenewydd, Ysbyty Sir Drefaldwyn, Heol Llanfair, Y Drenewydd, Powys SY16 2DW

Pryd: Y 1af a’r 3ydd dydd Mawrth o bob mis

Apwyntiadau wyneb yn wyneb gyda nyrs iechyd rhywiol.  Mae system brysbennu yn cael ei gweithredu - bydd pob claf yn cael cynnig asesiad ffôn cychwynnol i bennu anghenion ac addasrwydd ar gyfer gofal dan arweiniad nyrsys.


Clinig Atal Cenhedlu Canolbarth Powys (Mewnblaniadau/Coiliau)

Ble: Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Glan Irfon, Ffordd Love, Llanfair-ym-Muallt, Powys

Pryd: Yr 2il a’r 4ydd dydd Iau o bob mis

Clinigau dan arweiniad nyrsys sy'n mewnosod a thynnu mewnblaniadau atal cenhedlu a mewnosod IUS / IUD. Bydd pob claf yn cael cynnig asesiad ffôn cychwynnol.


Clinig Atal Cenhedlu De Powys (Mewnblaniadau/Coiliau)

Ble: Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Bronllys, Bronllys Aberhonddu, Powys, LD3 0LU

Pryd: 1af a’r 3ydd Dydd Iau o bob mis

Clinigau dan arweiniad nyrsys sy'n mewnosod a thynnu mewnblaniadau atal cenhedlu a mewnosod IUS / IUD. Bydd pob claf yn cael cynnig asesiad ffôn cychwynnol.

Os ydych chi’n feichiog ac yn dymuno parhau gyda’r beichiogrwydd, mae’n syniad da ceisio cymorth gofal iechyd cyn gynted â phosibl. I wneud hyn, cysylltwch â’ch tîm Bydwreigiaeth lleol.

Os ydych chi'n feichiog ac nad ydych am barhau â'r beichiogrwydd ac os hoffech ofyn am erthyliad (terfynu beichiogrwydd), gallwch gael mynediad i'r gwasanaeth trwy Wasanaeth Cynghori Beichiogrwydd Prydain (BPAS).  

Os nad ydych yn siŵr a ydych am barhau â'r beichiogrwydd, mae cyngor ar gael gan:

  • eich meddyg teulu neu nyrs yn eich meddygfa
  • Gwefan y GIG
  • Brook, elusen iechyd rhywiol i bobl ifanc
  • clinig iechyd rhywiol

Mae cyngor ar gael hyd yn oed os ydych chi dan 16 oed.

Rhannu:
Cyswllt: