Neidio i'r prif gynnwy

Ein Strategaeth

Darlun o strategaeth iechyd a gofal Powys

Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, a thrwy gydgynhyrchu gyda phobl Powys, rydym wedi sefydlu strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol ar gyfer iechyd a gofal ym Mhowys.

Nod ein strategaeth yw cefnogi pobl i:

 • Ddechrau'n Dda
 • Byw'n Dda
 • Heneiddio'n Dda

Byddwn yn canolbwyntio ar wella iechyd a lles trwy bedair prif thema (ein "hamcanion cyflawni llesiant"):

 • Canolbwyntio ar Les
 • Help a Chefnogaeth Gynnar
 • Mynd i'r afael â'r Pedwar Mawr
 • Gofal Cydgysylltiedig

Byddwn yn cyflawni'r rhain mewn pedwar maes allweddol a fydd yn ein helpu i wneud iddo ddigwydd (ein "hamcanion galluogi llesiant"):

 • Dyfodol y Gweithlu
 • Amgylcheddau Arloesol
 • Digidol yn Gyntaf
 • Trawsnewid mewn Partneriaeth

Bydd cyflwyno'r Strategaeth yn cael ei yrru gan egwyddorion clir:

 • Gwneud Beth Sy'n Bwysig
 • Gwneud Beth sy'n Gweithio
 • Canolbwyntio ar Yr Angen Mwyaf
 • Cynnig Mynediad Teg
 • Bod yn ddarbodus
 • Gweithio Gyda Chryfderau Pobl A Chymunedau
Rhannu:
Cyswllt: