Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn Ffliw

Diweddarwyd 9 Medi 2023

Pwy sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw yr hydref hwn?

Brechu ffliw

 • Plant dwy a thair oed ar 31 Awst 2023 
 • Plant yn yr ysgol gynradd o'r dosbarth derbyn tan flwyddyn 6 (yn gynhwysol)  
 • Plant yn yr ysgol uwchradd o flwyddyn 7 i flwyddyn 11 (yn gynhwysol)   
 • Pobl chwe mis i 64 oed mewn grwpiau risg clinigol   
 • Pobl 65 oed a throsodd (oedran ar 31 Mawrth 2024)   
 • Menywod beichiog  
 • Gofalwyr 16 oed a throsodd 
 • Pobl 6 mis i 65 oed sy'n byw gyda rhywun â system imiwnedd wannach   
 • Pobl ag anabledd dysgu  
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen  
 • Yr holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal gyda chyswllt rheolaidd â chleientiaid 

 

17/01/24
Mae amser o hyd i gael eich brechlyn ffliw y gaeaf hwn
Delwedd agos o nyrs yn rhoi pigiad i glaf
Delwedd agos o nyrs yn rhoi pigiad i glaf

Mae'r ffliw yn dal i gylchredeg yn ein cymunedau a brechu yw'r ffordd orau o amddiffyn chi a'ch teulu rhag canlyniadau'r ffliw’r gaeaf hwn.

21/11/23
Rhowch haen ychwanegol o amddiffyniad i chi'ch hun y gaeaf hwn trwy gael eich brechlynnau ffliw a COVID
Dyn mewn côt werdd gydag elfennau neon ar y blaen
Dyn mewn côt werdd gydag elfennau neon ar y blaen

Mae arbenigwyr iechyd cyhoeddus o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yn annog y rhai sy'n gymwys i dderbyn eu brechlynnau ffliw a COVID i roi’r haen ychwanegol hynny o amddiffyniad i’w hunain rhag salwch difrifol y gaeaf hwn. 

27/09/22
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn annog brechu, gan fod disgwyl i'r ffliw fod yn fater iechyd cyhoeddus mawr yng Nghymru y gaeaf hwn

Mae arbenigwyr Iechyd Cyhoeddus yn disgwyl tymor ffliw sylweddol y gaeaf hwn am y tro cyntaf ers y pandemig.

Rhannu:
Cyswllt: