Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn Ffliw

Diweddarwyd 9 Medi 2023

Pwy sy'n gymwys i gael y brechlyn ffliw yr hydref hwn?

Brechu ffliw

 • Plant dwy a thair oed ar 31 Awst 2023 
 • Plant yn yr ysgol gynradd o'r dosbarth derbyn tan flwyddyn 6 (yn gynhwysol)  
 • Plant yn yr ysgol uwchradd o flwyddyn 7 i flwyddyn 11 (yn gynhwysol)   
 • Pobl chwe mis i 64 oed mewn grwpiau risg clinigol   
 • Pobl 65 oed a throsodd (oedran ar 31 Mawrth 2024)   
 • Menywod beichiog  
 • Gofalwyr 16 oed a throsodd 
 • Pobl 6 mis i 65 oed sy'n byw gyda rhywun â system imiwnedd wannach   
 • Pobl ag anabledd dysgu  
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen  
 • Yr holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal gyda chyswllt rheolaidd â chleientiaid 

 

 

Rhannu:
Cyswllt: