Neidio i'r prif gynnwy

Mynediad at Wybodaeth

Mae tîm llywodraethu gwybodaeth y bwrdd iechyd yn rheoli pob cais am wybodaeth ar ran y bwrdd iechyd.

Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Ceisiadau am gofnodion meddygol neu gofnodion staff (Cais Gwrthrych am Wybodaeth a cheisiadau Mynediad at Gofnodion Iechyd) Mynediad at Wybodaeth - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (gig.cymru) Ceisiadau i ddileu neu newid unrhyw fanylion a allai fod yn anghywir mewn cofnodion meddygol neu bersonél. Dylid e-bostio ceisiadau at Swyddog Diogelu Data (DPO) y bwrdd iechyd a fydd yn ystyried eich cais yn unol â deddfwriaeth diogelu data. Sylwer nad yw hyn yn hawl absoliwt i ddata iechyd. Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data trwy e-bostio  information.governance.powys@wales.nhs.uk  
  • Ceisiadau am wybodaeth heddlu neu grwner. I sefydliadau sy’n gwneud cais, anfonwch e-bost at information.governance.powys@wales.nhs.uk gyda'r ffurflen gais briodol.
  • Ceisiadau i gael mynediad at wybodaeth gorfforaethol (ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth). Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (gig.cymru)
Rhannu:
Cyswllt: