Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn darparu gofal i fenywod o ddechrau eich beichiogrwydd hyd at 28 diwrnod ar ôl genedigaeth. Bydd ein gwasanaeth dan arweiniad bydwragedd hefyd yn cefnogi darparu gofal i rai menywod yn ystod eu llafur, neu'n eich cefnogi i ddefnyddio uned famolaeth gyfagos dan arweiniad ymgynghorydd yng Nghymru neu Loegr.

I gofrestru neu i gysylltu â bydwraig, ffoniwch 01874 622443.

Mae gwybodaeth am Wasanaethau Mamolaeth Powys ar gael ar hyn o bryd o'n gwefan etifeddiaeth.

Mae gwybodaeth am wasanaethau mamolaeth a ddarperir gan ysbytai cyfagos ar gael ar eu gwefan. Ewch i'n tudalen Ysbytai Cymdogol i gael mwy o fanylion.

Dwylo therapydd benywaidd yn dal dwylo cleient benywaidd
Profedigaeth

Gwybodaeth am y cymorth a'r gwasanaethau a gynigir i deuluoedd mewn profedigaeth ym Mhowys.

Dynes feichiog yn dal ei stumog
Llongyfarchiadau ar eich beichiogrwydd

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis Gwasanaethau Mamolaeth Powys i ofalu amdanoch yn ystod y cyfnod cyffrous hwn.

Dynes feichiog mewn mwgwd wyneb yn ymweld â bydwraig yn yr ysbyty
Cwrdd â'r Tîm Mamolaeth

Mae'r Tîm Mamolaeth yma i'ch cefnogi ar bob cam o'ch beichiogrwydd.

Menyw feichiog a'i phartner yn cael sgan uwchsain
Amserlen Gofal Cynenedigol

Gwybodaeth am eich amserlen gofal cynenedigol.

Babi newydd yn y pwll geni
Ble fyddwch chi'n cael eich babi?

Gwybodaeth am ble gallwch chi gael eich babi.

Tad yn dal ei fab bach newydd yn ei freichiau
Gofal ôl-enedigol
Llun o fenyw yn gwneud bawd i fyny a bawd i lawr arwydd dwylo
Adborth gan Ddefnyddwyr

Mae adborth yn bwysig iawn i ni. Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'r gofal yr ydych yn ei dderbyn. Rydym hefyd wedi ymrwymo i wella gofal ar gyfer y teuluoedd rydym yn gofalu amdanynt.

Rhannu:
Cyswllt: