Neidio i'r prif gynnwy

Llongyfarchiadau ar eich beichiogrwydd

Dynes feichiog yn dal ei stumog

Rydym wrth ein bodd eich bod wedi dewis Gwasanaethau Mamolaeth Powys i ofalu amdanoch yn ystod y cyfnod cyffrous hwn.

Rydym yn deall y gall cael babi fod yn un o brofiadau pwysicaf eich bywyd. Bydd gennych ddisgwyliadau penodol ar gyfer eich genedigaeth sy'n bwysig i chi: ble rydych am i'ch babi gael ei eni. Pwy fydd gyda chi a'r math o ofal a gewch. Mae'r eiliadau cynnar hynny'n bwysig, eich geiriau llafar cyntaf i'ch newydd-anedig pan fyddwch chi'n eu dal am y tro cyntaf.

I rai, gall ymgysylltu â gwasanaethau mamolaeth fod ychydig yn frawychus a byddwch am gael mynediad at wybodaeth briodol ac arweiniad diogel i’ch helpu i wneud dewisiadau a phenderfyniadau gwybodus am eich beichiogrwydd.

Mae'r tîm bydwreigiaeth yn deall pa mor bwysig yw'r amser hwn i chi, byddant yn gwrando ar eich gobeithion a'ch pryderon a gallant awgrymu syniadau defnyddiol ac ymarferol i'ch helpu.


Mae bydwragedd ar gael 24 awr.

Cysylltwch â'r ganolfan alwadau ar 01874 622443


Ydych chi'n bwriadu neu'n ystyried cael eich babi ym Mhowys?

Mae'r fideo isod yn dangos ein canolfannau geni.

Mae gennym 6 canolfan geni: Aberhonddu, Ithon (Llandrindod), Trefyclo, Llanidloes, Y Drenewydd a'r Trallwng. Tra bod ein canolfannau geni yn y trefi hyn gallant gael eu defnyddio gan fenywod beichiog o unrhyw ran o Bowys.

Unedau dan arweiniad bydwragedd ydyn nhw, felly bydwraig sy’n darparu gofal, ac maen nhw’n fwyaf addas ar gyfer menywod sy’n derbyn gofal dan arweiniad bydwragedd. Os ydych wedi cael gofal dan arweiniad obstetrig (ymgynghorydd) yn ystod eich beichiogrwydd ac eisiau cael eich babi naill ai gartref neu yn un o'n canolfannau geni, siaradwch â'ch bydwraig fel y gallwn helpu i drafod eich opsiynau i gynllunio'ch gofal gyda chi.

Mae gennym ni byllau geni ym mhob un o'r canolfannau geni ac eithrio'r Trallwng ar hyn o bryd. Gall unrhyw deuluoedd yn ardal Y Trallwng a hoffai gael genedigaeth ddŵr ddefnyddio unrhyw un o'n canolfannau geni eraill.

Mae pob un o'r ystafelloedd geni yn en-suite a'u nod yw darparu amgylchedd cartrefol hamddenol. Mae gennym hefyd aromatherapi ar gael ledled Powys hefyd.

Siaradwch â'ch bydwraig i gael gwybod mwy.

Rhannu:
Cyswllt: