Neidio i'r prif gynnwy

Brechu COVID-19

Pwy sy'n gymwys i gael y brechlyn COVID-19 yr hydref hwn?

  • Pobl chwe mis i 64 oed mewn grwpiau risg clinigol   
  • Pobl ag anabledd dysgu  
  • Pobl 65 oed a throsodd   
  • Menywod beichiog 
  • Pobl sy'n byw mewn cartref gofal i oedolion hŷn  
  • Pobl 12-64 oed sy'n byw gyda rhywun â system imiwnedd wannach  
  • Gofalwyr 16 oed a throsodd 
  • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen 
  • Staff eraill sy'n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn 

 

Rhannu:
Cyswllt: