Neidio i'r prif gynnwy

Triniaethau COVID-19

Mae cleifion y GIG sy’n wynebu risg uwch yn sgil COVID-19 yn gymwys i gael triniaeth gartref.

Brechu yw’r ffordd bwysicaf o hyd i ddiogelu’r rheini sydd fwyaf agored i niwed.

Gallwch gael triniaethau gwrthfeirysol fel rhan o’ch gofal safonol os ydych yn wynebu risg uchel o gael COVID-19 yn ddifrifol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhannu:
Cyswllt: