Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu Powys

Gall pob un ohonom chwarae ein rhan i ddiogelu Powys

Gall feirysau anadlol fel COVID-19 a’r ffliw arwain at risg o salwch difrifol i’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Gall pob un ohonom chwarae ein rhan i helpu i ddiogelu’r rheini sy’n wynebu’r perygl mwyaf.

Rydym i gyd bellach yn gyfarwydd â chymryd mesurau diogelu i gadw ein gilydd yn ddiogel. Drwy gymryd camau syml, bob dydd, gallwn helpu i leihau effaith tonnau o haint COVID-19 yn y dyfodol a helpu i leihau lledaeniad heintiau anadlol fel y ffliw.

Darllenwch y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Rhannu:
Cyswllt: