Neidio i'r prif gynnwy

Coronafeirws


Diogelu Cymru

Gallwch gyfarfod dan do ag un aelwyd arall fel aelwyd estynedig
hyd at 6 o bobl o 6 aelwyd yn cael cwrdd yn yr awyr agored
caniatáu gweithgareddau awyr agored a drefnwyd ymlaen llaw ar gyfer hyd at 30 o bobl
cadw pellter cymdeithasol
golchwch eich dwylo'n rheolaidd
gweithiwch o gartref os gallwch
gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, ond bai bod gennych esgus rhesymol

Mae Cymru oll ar Lefel Rhybudd 3. Beth sydd angen ichi wneud ar Lefel Rhybudd 3.

Dylech hunanynysu os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau. Os oes gennych symptomau, dylech gael prawf.

Rhannu:
Cyswllt: