Neidio i'r prif gynnwy

Buddion a Lles Staff

Derbyniodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wobr Safon Iechyd Corfforaethol Aur Llywodraeth Cymru yn 2019, ac mae wedi ymrwymo i gefnogi iechyd a lles ein staff, yn y gwaith ac yn y cartref.

Yn ogystal â darparu cyngor iechyd a lles, rydym hefyd yn cynnig ystod o gynlluniau i gefnogi ein staff:

  • Seibiannau Lles yn y Gwaith : Seibiant Lles 15 munud yn y Gwaith bob dydd, i chi ei dreulio mewn ymarfer corff, boed yn cerdded, rhedeg, myfyrio neu fath arall o ymarfer corff.
  • Cynllun Taleb Gofal Plant : Cyfnewid rhan o'ch cyflog am dalebau gofal plant bob mis.
  • Beicio i'r Gwaith : Cynllun prynu gostyngedig sydd o fudd i'ch iechyd a'ch balans banc!
  • Iechyd Llygaid : Profion llygaid am ddim i staff cymwys.
  • HealthShield : Cynllun iechyd sy'n rhoi arian yn ôl i chi
  • Aelodaeth o'r Ganolfan Hamdden : Mwynhewch fynediad diderfyn i ganolfannau hamdden Cyngor Sir Powys, trwy ein cynllun aelodaeth gostyngedig ar gyfer Canolfan Hamdden.
  • Cynllun Aberth Cyflog Prydles Car GIG Cymru : Mynediad i gar newydd o'ch dewis am bris cystadleuol.
  • Gweithle Di-Fwg : Dynodir ein holl safleoedd a cherbydau fel rhai dim ysmygu. Un ffordd yn unig rydyn ni'n eich helpu chi i wella'ch iechyd.
  • Adran Iechyd Galwedigaethol: Adran Iechyd Galwedigaethol Ymroddedig gyda mynediad at wasanaeth cwnsela staff.
  • SilverCloud: Mynediad i blatfform iechyd meddwl ac ymddygiadol ar-lein Silver Cloud
Rhannu:
Cyswllt: