Neidio i'r prif gynnwy

Lles yn y Gwaith

Mae pobl sy'n byw ac yn gweithio ym Mhowys yn dathlu ei harddwch trwy gael mynediad hawdd at ystod o weithgareddau awyr agored i ymlacio ar ôl gwaith, p'un a ydyn nhw'n mwynhau mynd allan ar feic ar draws Mynyddoedd Cambrian a Bannau Brycheiniog neu fynd am dro hamddenol byr trwy'r miloedd o filltiroedd o lwybrau troed ar gael iddynt.

Fel deiliad gwobr 'Safon Iechyd Corfforaethol Aur' am les yn y gweithle, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gynorthwyo staff i fanteisio ar y gweithgareddau hygyrch hyn trwy ystod eang o wasanaethau a mentrau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Grŵp Llesiant yn y Gwaith Strategol sy'n ceisio sicrhau bod y ddarpariaeth lles gywir ar waith
  • Tîm ymgysylltu â staff SiaradiNewid
  • Tîm Iechyd Galwedigaethol pwrpasol sy'n darparu cefnogaeth i staff, gyda mynediad at hyfforddi a chwnsela
  • Hybiau Lles ym mhob ysbyty, lle gall staff gael gafael ar wybodaeth allweddol a chael diod a lluniaeth
  • Amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a datblygu i alluogi dysgu parhaus a datblygiad gyrfa
  • Mynediad agored i borth lles meddyliol ac ymddygiadol SilverCloud
  • Seibiannau lles 15 munud yn ychwanegol at egwyliau rheolaidd
  • Calendrau Mis Hapusrwydd o weithgareddau i'w cyflawni gyda chydweithwyr
  • Gwasanaethau dietegol sy'n cynnig cyngor i staff am ddeiet a maeth
  • Brechiadau ffliw blynyddol
Rhannu:
Cyswllt: