Neidio i'r prif gynnwy

Prentisiaid

Yn Academi Prentisiaethau BIAP rydym yn cynnig cyfleoedd prentisiaeth ar gyfer nifer o rolau gwahanol ac mae'r rhain yn gyfle gwych os ydych chi am ddechrau ar yrfa gyda'r GIG.

Ar hyn o bryd mae gennym brentisiaid yn gwneud gwaith fel Gweinyddwyr Busnes a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd ond rydym yn edrych i ehangu'r cymwysterau prentisiaeth y gallwn eu cynnig i'w cynnwys, cyfrifeg, lletygarwch a TGCh yn y dyfodol.

Rhaglen hyfforddi yn y gwaith yw prentisiaeth sy'n canolbwyntio ar y swydd gyfan, nid dim ond eich sgiliau unigol, a bydd yn darparu set o gymwysterau sgiliau galwedigaethol a swyddogaethol i chi, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a TGCh. Byddwch yn dysgu yn y swydd wrth dderbyn hyfforddiant gan staff profiadol. Gall unrhyw un dros 16 oed nad yw mewn addysg amser llawn wneud cais i fod yn brentis.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Academi Prentisiaethau BIAP, cysylltwch â'n Arweinydd Academi Prentis drwy Powys.workforceGeneralenquiries@wales.nhs.uk

Rhannu:
Cyswllt: