Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaid Addysg

Ym Mhowys, rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad ein staff BIAP cyfredol yn ogystal â'r genhedlaeth nesaf o Weithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid addysg i ddarparu ystod eang o gyfleoedd hyfforddi, addysg a datblygu, yn amrywio o Brentisiaethau i addysg ar lefel Ôl-raddedig.

Mae ein partneriaid Addysg yn cynnwys:

Gan weithio gyda'r amryw o bartneriaid addysg hyn, rydym yn cynnig lleoliadau clinigol i fyfyrwyr yn:

  • Seicoleg Glinigol
  • Deintyddiaeth
  • Deieteg
  • Rheolaeth (fel rhan o raglen Rheoli Graddedigion GIG Cymru)
  • Bydwreigiaeth
  • Meddygaeth
  • Nyrsio
  • Therapi Galwedigaethol
  • Ffisiotherapi
  • Therapi Iaith a Lleferydd


Trwy leoliad myfyriwr ym Mhowys, mae gennych gyfle i brofi bywyd ymarferydd gofal iechyd prysur sy'n gweithio yn ein cymunedau gwledig hardd.

Rhannu:
Cyswllt: