Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau'r Bwrdd Iechyd

Mae'r rhan hon o'r wefan yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau allweddol sydd ar waith ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Polisïau Clinigol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gwybodaeth am bolisïau clinigol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 PEP001 Polisi Gwneud Pethau'n Iawn ar gyfer rheoli cwynion a phryderon yn effeithiol (Saesneg yn unig) (PDF, 1.1Mb)
Polisïau a manylebau gwasanaeth Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC)

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) yn gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau arbenigol a thrydyddol ar ran Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru. Gellir gweld y polisïau gwasanaethau arbenigol (polisïau comisiynu) a'r manylebau gwasanaeth a gyhoeddwyd gan WHSSC yma.

Rhannu:
Cyswllt: