Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau ac Ymchwiliadau Allanol

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am adroddiadau ac ymchwiliadau allanol.

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – 202001997

Adroddiad Arbennig a gyhoeddwyd o dan adran s28 y Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn dilyn cwyn a wnaed gan Mrs A yn erbyn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yw'r arolygiaeth statudol o wasanaethau gofal yng Nghymru. Mae gwasanaethau gofal a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys, a gwasanaethau gofal a ddarperir trwy bartneriaethau â Chyngor Sir Powys a phartneriaid eraill, yn cael eu rheoleiddio a'u harchwilio gan CIW. Mae mwy o wybodaeth gan gynnwys adroddiadau arolygu ar gael ar eu gwefan.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn amddiffyn ac yn hyrwyddo hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar ystod eang o bolisi ac arfer i wella eu bywydau.

Cyngor Iechyd Cymunedol Powys

Mae Cynghorau Iechyd Cymunedol (CIC) yn gyrff gwarchod annibynnol statudol i gynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn y GIG. Maent yn ymweld ag adeiladau'r gwasanaeth iechyd ac yn darparu adroddiadau ac argymhellion. Mae Cyngor Iechyd Cymunedol ar gyfer pob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru. Y CIC lleol yw Cyngor Iechyd Cymunedol Powys.

Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn amddiffyn ac yn hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar ystod eang o bolisi ac arfer i wella eu bywydau.

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Gwybodaeth am Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, sef yr arolygiaeth annibynnol a rheoleiddiwr gofal iechyd yng Nghymru. Mae eu gwefan yn cynnwys adroddiadau o archwiliadau o wasanaethau ac adeiladau a weithredir gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cynnal adolygiadau annibynnol i gwynion am gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Byrddau Iechyd. Mae eu gwefan yn cynnwys adroddiadau o ymchwiliadau i gwynion.

Swyddfa Archwilio Cymru

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal archwiliadau allanol o gyrff cyhoeddus gan gynnwys byrddau iechyd. Mae adroddiadau o archwiliadau allanol o weithgareddau Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar gael ar eu gwefan.

Comisiynydd Cymraeg

Mae'r Comisiynydd Cymraeg yn hyrwyddo ac yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg. Mae gwybodaeth am adolygiadau ac ymchwiliadau gan y Comisiynydd Cymraeg ar gael ar wefan y Comisiynydd.

Adroddiadau Penodol

Mae'r adran hon yn cynnwys dolenni i adroddiadau penodol (er enghraifft, lle nad yw'r rhain ar gael o'r gwefannau uchod, neu lle mae dyletswyddau penodol i gyhoeddi'r wybodaeth ar ein gwefan).

Rhannu:
Cyswllt: