Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Gwasanaeth Ambiwlans Brys (EASC)

Mae comisiynu ambiwlans yng Nghymru yn broses gydweithredol wedi'i seilio ar fframwaith comisiynu cydweithredol cenedlaethol ar gyfer ansawdd a chyflawni. Mae'r saith Bwrdd Iechyd wedi ymuno â'r fframwaith ac yn gweithio gyda'i gilydd trwy'r Pwyllgor Gwasanaeth Ambiwlans Brys (EASC)

Darperir gwasanaethau Ambiwlans Brys yng Nghymru gan un sefydliad cenedlaethol - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (YGAC). Mae'n ofynnol i YGAC fodloni nifer o safonau ansawdd, gofynion ariannol craidd a dangosyddion canlyniadau.

Mae gwybodaeth am EASC ar gael ar wefan EASC ar http://www.wales.nhs.uk/easc/home

Rhannu:
Cyswllt: