Neidio i'r prif gynnwy

Curwch Ffliw

Mae ffliw yn salwch anadlol, sy'n effeithio ar yr ysgyfaint a'r llwybrau anadlu, ac mae'n ganlyniad o haint a achosir gan y firws ffliw. Gwelir salwch mwyaf difrifol mewn babanod ifanc iawn, menywod beichiog, pobl hŷn a'r rhai â chyflyrau iechyd tymor hir.

Mae'n cylchredeg yng Nghymru yn bennaf yn ystod misoedd y gaeaf bob blwyddyn. Yn aml mae newidiadau bach i'r firws ffliw bob blwyddyn sy'n golygu bod angen brechu blynyddol ar gyfer yr amddiffyniad gorau.

Mae imiwneiddiad ffliw blynyddol y GIG ar gael am ddim i'r bobl sydd o fewn perygl mwyaf o gael cymhlethdodau o'r ffliw.

Darganfyddwch fwy:

Rhannu:
Cyswllt: