Neidio i'r prif gynnwy

Fy Mywyd Fy Nymuniadau

Mae Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw i bawb.

Mae'n ffordd wirfoddol i'ch helpu chi i feddwl am, paratoi a chynllunio ar gyfer eich gofal yn y dyfodol a diwedd eich oes. Gall diwedd eich bywyd fod yn flynyddoedd, misoedd, wythnosau neu ddyddiau i ffwrdd, ond mae llawer o bobl yn gweld hi'n ddefnyddiol meddwl am Gynllunio Gofal Ymlaen Llaw yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Gall eich helpu i drafod a phenderfynu beth sydd bwysicaf i chi, yn ogystal â rhannu eich dymuniadau ag eraill. Gall fod yn gefnogaeth wych i'ch anwyliaid wybod beth fyddech chi ei eisiau, os na allwch chi byth siarad drosoch eich hun.

Cynllun Gofal Ymlaen Llaw neu Ddatganiad o Ddymuniadau yw Fy Mywyd Fy Nymuniadau. Mae Fy Mywyd Fy Nymuniadau yn ddogfen bapur sy'n aros gyda chi, er y gellir ei lanlwytho i system eich meddyg teulu os dymunwch. Nid oes angen i chi lenwi'r cyfan a gallwch ei newid dros amser. Fe'i cynlluniwyd i'w ddefnyddio gan oedolion sydd â galluedd meddyliol (y gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain). Mae ei chwblhau yn broses wirfoddol a all eich helpu i gofnodi'ch dymuniadau ynghylch sut yr hoffech gael gofal yn y dyfodol.

Gwybodaeth Bellach:
  • Os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda Fy Mywyd Fy Nymuniadau, cysylltwch â'r Nyrs Arweiniol ar gyfer Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ar 01874 712436 neu trwy e-bostio Powys.PalliativeCareTeam@wales.nhs.uk a byddwn yn gallu eich cyfeirio at eich hyrwyddwr YGU lleol.
  • Os ydych chi am helpu i hyrwyddo Fy Mywyd Fy Nymuniadau, neu os hoffech chi ddod yn hyrwyddwr, cysylltwch â Sarah Wheeler drwy sarah.wheeler@wales.nhs.uk
Rhannu:
Cyswllt: