Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys (BGCP) o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rôl y BGCP yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Powys trwy gydweithio gwell ar draws pob gwasanaeth cyhoeddus.

Mae mwy o wybodaeth am Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys, gan gynnwys y Cynllun Llesiant ar gyfer Powys, ar gael ar wefan Cyngor Sir Powys ar https://en.powys.gov.uk/sustainability

Rhannu:
Cyswllt: